Дослідження формування хвильових полів в задачах вивчання складних середовищ

Реєстраційний номер в УкрІНТЕІ: № 0116U003315

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально- економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави.

Дослідження: суто фундаментальне

Джерело фінансування: кошти державного бюджету

Наявність патенту: немає.

Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування.

Розроблено нові аспекти комплексних методів виявлення та ідентифікації ефектів і закономірностей, супровідних взаємодії хвильових збурень з неоднорідними утвореннями середовищ поширення акустичного випромінювання та сформовано принципи систематизації комплексів інформативних ознак акустичних хвильових полів і алгоритми побудови базису вирішення хвильових інформаційних задач, адекватного аналізу та інтерпретації даних дистанційних досліджень середовищ акустичними методами.

Створення теоретичних та методологічних передумов для формування об’єктивних алгоритмів стохастичного аналізу явищ, супровідних задачам акустичних досліджень таких середовищ. Удосконалення техніки зв’язку, систем безпеки навігації, радіо – і гідролокації, в діагностичних цілях – в біології та медицині у вирішенні проблем підвищення інформативності дистанційного зондування геологічних середовищ.

Детальніше…