СУЧАСНИЙ СТАН ПІЩАНО-ЛІТОРАЛЬНИХ ЕКОСИСТЕМ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я, ВИЯВЛЕННЯ ЗАГРОЗ І РИЗИКІВ ЇХ ІСНУВАННЯ ТА РОЗРОБКА ЗАХОДІВ З ПОДАЛЬШОГО ЗБЕРЕЖЕННЯ

Перспектива подальшого виконання у 2021 – 2022 роках:  буде завершене як прикладне; Рівень дослідження: немає аналогів в регіоні Наявність патенту: …

КОМПЛЕКС НОВИХ СТОХАСТИЧНО-ГІДРОДИНАМІЧНИХ ТА АТОМНО-ДІАГНОСТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ МОНІТОРИНГУ АНТРОПОГЕННОГО ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРИ ПРОМИСЛОВИХ МІСТ ТА “GREEN CITY” ТЕХНОЛОГІЯ

Перспектива подальшого виконання у 2021 – 2022 роках: завершене. Рівень дослідження:  немає аналогів в Україні. Наявність патенту: немає. Яких додаткових …

ІНДИКАТОРНІ ПОКАЗНИКИ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ НЕГАТИВНИХ ЗМІН В ГІДРОЕКОСИСТЕМАХ АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ

Перспектива подальшого виконання у 2020 – 2021 роках: завершене. Рівень дослідження: немає аналогів в Україні. Наявність патенту: немає. Яких додаткових …

ОЦІНКА БІОЛОГІЧНОЇ ТА БІОТИЧНОЇ СТРУКТУРИ АНТРОПОГЕННО ЗМІНЕНИХ ПРИБЕРЕЖНИХ ЕКОСИСТЕМ НА ПРИКЛАДІ АКВАТОРІЙ МОРСЬКИХ ПОРТІВ

Перспектива подальшого виконання у 2020 – 2021 роках: буде продовжено як фундаментальне. Рівень дослідження: немає аналогів в Україні. Наявність патенту: …

РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЙ ВПЛИВУ МХ ОПРОМІНЕННЯМ НА ПЕРЕБІГ ХІМІЧНИХ І БІОХІМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І СТВОРЕННЯ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

Перспектива подальшого виконання у 2020-2021році: будуть продовжені подальші дослідження по розробці технологій впливу МХ поля на перебіг хімічних і біохімічних …

ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ, КЛІНІКИ ТА ЛІКУВАННЯ РЕТИНОБЛАСТОМИ ВИСОКОГО СТУПЕНЯ РИЗИКУ ІНВАЗІЇ ЗОРОВОГО НЕРВУ ТА НЕВУСІВ КОН’ЮНКТИВИ У ДИТЯЧОМУ ВІЦІ

Перспектива подальшого виконання у 2019 році: буде продовжено як прикладне; Рівень дослідження: немає аналогів в Україні; Наявність патенту: 1 Патент …

МІКРОБІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГІДРОБІОНТІВ І ПРИБЕРЕЖНИХ ВОД УКРАЇНСЬКОЇ ЧАСТИНИ ЧОРНОГО МОРЯ ПЕРСПЕКТИВНИХ ДЛЯ МАРИКУЛЬТУРИ

Перспектива подальшого виконання у 2021 – 2022 роках:  завершене. Рівень дослідження:  немає аналогів в Україні Наявність патенту: немає. Яких додаткових …

ЛІГАНДИ БЕНЗДІАЗЕПІНОВИХ, СЕРОТОНІНОВИХ ДОФАМІНОВИХ І ФІБРИНОГЕНОВИХ РЕЦЕПТОРІВ. СИНТЕЗ, ЗВ’ЯЗОК «СТРУКТУРА-ВЛАСТИВОСТІ», СЕЛЕКТИВНІСТЬ ТА БІ(ПОЛІ)МОДАЛЬНІСТЬ ДІЇ»

Перспектива подальшого виконання у 2021 – 2022 роках: завершене. Рівень дослідження: немає аналогів у світі. Наявність патенту: немає Яких додаткових …

РОЗРОБКА ОПТИЧНОГО СЕНСОРУ ІНФРАЗВУКУ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В АКУСТИЧНІЙ РОЗВІДУВАЛЬНО-СИГНАЛЬНІЙ СИСТЕМІ

Перспектива подальшого виконання: буде продовжено як прикладне. Рівень дослідження: немає аналогів у світі.  Наявність патенту: немає. Яких додаткових дій потребує …

ВИЗНАЧЕННЯ ФІЗИЧНИХ ТА КІНЕМАТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ КОСМІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ І СИСТЕМ ЗА ДОПОМОГОЮ ФОТОМЕТРІЇ

Перспектива подальшого виконання у 2021 – 2022 роках:  завершене Рівень дослідження:  немає аналогів у світі Наявність патенту: немає. Яких додаткових …