Категорія: технології та розробки

Адаптивні системи вирощування сільськогосподарських лікарських та ефіроолійних культур в умовах Півдня України

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: раціональне природокористування Дослідження: прикладне. Перспектива подальшого виконання: буде продовжено як прикладне; Рівень дослідження:…

Застосування інноваційних комплексних технологій живлення польових культур у сівозмінах зони Степу України

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: раціональне природокористування. Дослідження: прикладне. Перспектива подальшого виконання: буде завершене.      Рівень дослідження: немає аналогів…

Аналіз фітосанітарного ризику (АФР) для України обмежено поширених в країнах ЕОКРЗ шкідників: Lymantria mathura Fabricius (рожевий непарний шовкопряд)

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: раціональне природокористування Дослідження: прикладне. Перспектива подальшого виконання: буде продовжено як прикладне; Рівень дослідження:…

Розробити ресурсозберігаючі технології виробництва продуктів дитячого харчування з біозахисними властивостями на основі біотехнологій та раціонального використання біоресурсів

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: раціональне природокористування; науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань Дослідження:…

Розробити спосіб використання мікробіологічних засобів захисту рослин при холодильному зберіганні рослинної продукції

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: раціональне природокористування Дослідження: прикладне. Перспектива подальшого виконання: буде продовжено як прикладне; Рівень дослідження:…

Генетичний, селекційний та технологічний аналіз нових еколого-пластичних генотипів перспективних форм і клонів сортів винограду

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу…

Розробити моделі і виконати розрахунки продуктивності різних груп сортів винограду на 2050 рік

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу…

Сорт нуту Ярина

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу…

Cорт сої Аврора

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу…

Реалізація інноваційно-технологічних засад розробки борошняних виробів тривалого зберігання

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: раціональне природокористування Дослідження:  прикладне. Перспектива подальшого виконання: буде завершене Рівень дослідження:  немає аналогів…