Категорія: технології та розробки

Фотоіонізаційний знезаражувач повітря для механічних систем загальнообмінної вентиляції і кондиціонування повітря

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: не зареєстровано Запланована галузь застосування та конкретне місце застосування: медичні заклади, громадські заклади, зокрема НДІ…

Формування концептуальних засад впровадження державної Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції як чинника соціальної стабільності та національної безпеки

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: 0120U102342. Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем…

Синтез функціональних наноструктурованих матеріалів на основі Ti, Al, Сu та С

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: 0119U100999. Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: нові речовини і матеріали. Дослідження: цільове фундаментальне….

Енергоефективна система позиціонування суден подвійного призначення

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: 0119U001651 Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: енергетика та енергоефективність Дослідження: прикладне Джерело фінансування:…

Аналітичні, комп’ютерні та експериментальні дослідження сталефібробетонних конструкцій

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: нові речовини і матеріали. Дослідження: прикладне. Джерело фінансування: безоплатно. Перспектива подальшого виконання у…

Дослідження формування хвильових полів в задачах вивчання складних середовищ

Реєстраційний номер в УкрІНТЕІ: № 0116U003315 Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем…

Теоретико-методичні підходи щодо визначення домінант та інституціонального забезпечення інвестиційно-інноваційної політики раціонального природокористування вітчизняної економіки

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: 0120U100160. Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: раціональне природокористування. Дослідження: прикладне. Джерело фінансування: кошти…

Інноваційні еколого-безпечні технології вирощування соргових культур для забезпечення альтернативних джерел енергії

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: 0120U102090 Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: раціональне природокористування Дослідження: прикладне. Джерело фінансування: кошти…

Розробити інноваційні технології комплексного перероблення риби та морських гідробіонтів з отриманням полікомпонентних продуктів цільового призначення

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: № ДР 0020U102296. Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: фундаментальні наукові дослідження з найбільш…

Дослідження теплофізичних властивостей нанотеплоносіїв та процесу конвективного теплообміну при їх течії в трубі

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: 0119U002289 Якому    пріоритетному     напряму    науки    і     техніки    відповідає:     енергетика    та енергоефективність Дослідження: прикладне. Джерело фінансування:…