Категорія: технології та розробки

Енергоефективна система позиціонування суден подвійного призначення

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: 0119U001651 Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: енергетика та енергоефективність Дослідження: прикладне Джерело фінансування:…

Аналітичні, комп’ютерні та експериментальні дослідження сталефібробетонних конструкцій

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: нові речовини і матеріали. Дослідження: прикладне. Джерело фінансування: безоплатно. Перспектива подальшого виконання у…

Дослідження формування хвильових полів в задачах вивчання складних середовищ

Реєстраційний номер в УкрІНТЕІ: № 0116U003315 Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем…

Теоретико-методичні підходи щодо визначення домінант та інституціонального забезпечення інвестиційно-інноваційної політики раціонального природокористування вітчизняної економіки

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: 0120U100160. Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: раціональне природокористування. Дослідження: прикладне. Джерело фінансування: кошти…

Інноваційні еколого-безпечні технології вирощування соргових культур для забезпечення альтернативних джерел енергії

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: 0120U102090 Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: раціональне природокористування Дослідження: прикладне. Джерело фінансування: кошти…

Розробити інноваційні технології комплексного перероблення риби та морських гідробіонтів з отриманням полікомпонентних продуктів цільового призначення

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: № ДР 0020U102296. Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: фундаментальні наукові дослідження з найбільш…

Дослідження теплофізичних властивостей нанотеплоносіїв та процесу конвективного теплообміну при їх течії в трубі

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: 0119U002289 Якому    пріоритетному     напряму    науки    і     техніки    відповідає:     енергетика    та енергоефективність Дослідження: прикладне. Джерело фінансування:…

Спосіб одержання комплексу папаїну з арабіноксиланом

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: 0117U000362 Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем…

Розроблення стандартизованого інтерфейсу морського радіозв’язку на основі його інтегрування з навігаційними системами

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: 0119U103293. Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: інформаційні та комунікаційні технології. Дослідження: прикладне Джерело…

Інтегрування суднових систем радіозв’язку і навігації для підвищення безпеки судноплавства в рамках концепції е-навігації

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: 0119U001652 Якому    пріоритетному    напряму    науки    і    техніки    відповідає:    інформаційні    та комунікаційні технології Дослідження: прикладне Джерело…