Аналітичні, комп’ютерні та експериментальні дослідження сталефібробетонних конструкцій

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: нові речовини і матеріали.

Дослідження: прикладне.

Джерело фінансування: безоплатно.

Перспектива подальшого виконання у 2021 – 2022 роках: буде продовжено як прикладне.

Рівень дослідження: немає аналогів в Україні.

Наявність патенту: 1 патент України.

Яких додаткових дій потребує подальше дослідження: продовження аналітичних, комп’ютерних та експериментальних досліджень.

Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування.

Огляд досліджень вітчизняних і закордонних вчених показав, що сталефібробетон має фізико-механічні властивості, суттєво кращі, ніж в традиційного бетону, якими до цього можна керувати. Однак широкого застосування сталефібробетонних конструкцій у вітчизняній практиці будівництва на сьогоднішній день немає. Представлені в літературі узагальнені дані про області застосування сталефібробетону в будівельних конструкціях свідчать про обмежене застосування фібрового армування, за невеликим винятком, переважно, у несучих конструкціях.

Ці обмеження відбивають, у першу чергу, нестачу критеріїв для забезпечення конструкцій заданими експлуатаційними характеристиками.

У зв’язку із цим виникає необхідність подальшого вивчення фізико-механічних, енергетичних і деформаційних характеристик і розробки перспективних варіантів фібробетонів для підвищення їх техніко-економічної ефективності, надійності й експлуатаційної безпеки конструкцій будинків і споруд, впровадження в практику вітчизняного будівництва.

Детальніше…