Розробка епоксидних нанокомпозитів для збільшення ресурсу роботи засобів морського, річкового транспорту і військової техніки

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: 0120U101567.

Запланована галузь застосування та конкретне місце застосування: Підприємства машино-, авіа-, і суднобудування, хімічної, харчової, нафтопереробної, радіолокаційної промисловості.

Джерело фінансування: кошти загального фонду державного бюджету.

Рівень інновації: немає аналогів в Україні.

Наявність патенту: немає

Впровадження: Заплановано провести на підприємствах України та в начальному процесі для викладання дисципліни «Матеріалознавство та технологія матеріалів».

Яких додаткових дій потребує впровадження: пошук зацікавлених інвесторів.

Коротка характеристика, техніко-економічні параметри переваг та позитивних якостей.

Предметом дослідження є епоксикомпозитні матеріали і покриття, що містять ультра- та мікродисперсні наповнювачі. Мета роботи встановити основні закономірності впливу ультрадисперсного наповнювача на характеристики епоксидних матеріалів та видати рекомендації щодо створення на їх основі покриттів для захисту засобів транспорту від корозії та дії гідроабразиву.

У проекті вирішено наукову проблему, яка полягає у розробці модифікованих і захисних покриттів з підвищеними експлуатаційними характеристиками для відновлення транспортних засобів.

На основі проведених досліджень і отриманих результатів створено новий композитний матеріал і покриття на його основі з прогнозованими властивостями для підвищення ремонтно-експлуатаційних характеристик технологічного устаткування засобів транспорту.

Розроблені композити у комплексі відрізняються високими показниками адгезійних, фізико-механічних, теплофізичних властивостей, а також температурно-часових режимів формування композитів. В тому числі перевагою є використання компонентів які широкодоступні на території України та введення наночасток за мінімального вмісту, що не значно впливає на кінцеву собівартість.

Детальніше…