Спосіб одержання комплексу папаїну з арабіноксиланом

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: 0117U000362 Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем…

Розроблення стандартизованого інтерфейсу морського радіозв’язку на основі його інтегрування з навігаційними системами

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: 0119U103293. Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: інформаційні та комунікаційні технології. Дослідження: прикладне Джерело…

Інтегрування суднових систем радіозв’язку і навігації для підвищення безпеки судноплавства в рамках концепції е-навігації

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: 0119U001652 Якому    пріоритетному    напряму    науки    і    техніки    відповідає:    інформаційні    та комунікаційні технології Дослідження: прикладне Джерело…

Новітні методи забезпечення якісного зв’язку військово- цивільного призначення

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: 0117U006808 Якому    пріоритетному    напряму    науки    і    техніки    відповідає:    Інформаційні    та комунікаційні технології. Дослідження: прикладне. Джерело…

Оптимізація жирового харчування у здорових та хворих з ожирінням

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: №ДР 0118U000112 Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: Науки про життя, нові технології профілактики…

Визначити біоризики, що пов’язані з природними осередками туляремії в Україні, на основі молекулярно-епідеміологічного моніторингу та створити національну базу даних генотипів штамів F. tularensis»

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: 0117U001340 Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: науки про життя, нові технології профілактики та…

Стан мікроциркуляторних тканинних та ендокринних факторів в розритку гіпер-гіпопластичних процесів ендометрія і плацентарного комплексу та етіопатогенетичні напрямки їх корекції та терапії

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: 0115U006647 Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: науки про життя, нові технології профілактики та…

Експериментально-клінічний аналіз механізмів в розвитку пароксизмальних станів за умов гіперактивації окремих утворень мозку

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: 0115U006640 Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: науки про життя, нові технології профілактики та…

Молекулярний баркод сімбіотичних угрупувань як основа для оцінки структури наземних літогенних біотопів

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: 0119 U000105. Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих…

Біотехнологія створення полімерного ензимвмісного матеріалу протеолітичної дії

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: 0119U002039 Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем…