Побудова українсько-білоруського сегменту інформаційно-технологічної платформи трансферу технологій колективного використання на базі автоматизованих систем формування інформаційних ресурсів УкрІНТЕІ і РЦТТ

На виконання Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про співробітництво у сфері науки і технологій від 17 грудня 1992 року; Протоколу Десятого засідання Міжурядової українсько-білоруської комісії зі співробітництва в галузі науки і технологій від 16 червня 2016 року та наказу Міністерства освіти і науки від 28.02.2017 р. № 329 «Про визначення основних напрямів використання бюджетних коштів відповідно до міжнародних договорів України на 2017 рік» ДНУ «УкрІНТЕІ» було дозволено виконувати міжнародний проєкт «Побудова українсько-білоруського сегменту інформаційно-технологічної платформи трансферу технологій колективного використання на базі автоматизованих систем формування інформаційних ресурсів УкрІНТЕІ і РЦТТ».

Виконання проєкту було направлене на розробку українсько-білоруського сегменту інформаційно-технологічної платформи трансферу технологій колективного використання (нині – Платформа Відкритих Інновацій) на базі автоматизованих систем формування інформаційних ресурсів УкрІНТЕІ і РЦТТ для надання всебічної підтримки суб’єктам підприємницької діяльності в Україні і Республіці Білорусь у питаннях просування інновацій на міжнародний технологічний ринок.

Головні завдання проєкту:

  1. Вивчення досвіду створення інформаційних ресурсів з нових науково-технічних досягнень України та Республіки Білорусь.
  2. Створення об’єднаного українсько-білоруського інформаційного ресурсу для обміну інформацією в сфері наукової, науково-технічної, науково-технологічної і інноваційної діяльності.
  3. Розробка рекомендацій щодо спільних наукових досліджень.

Основні результати проєкту:

  1. Досліджено сучасний стан трансферу інноваційних технологій в Україні та Республіці Білорусь. Перераховані основні проблеми розвитку напрямку та запропоновані шляхи їх вирішення.
  2. Проаналізовано структуру об’єднаних українсько-білоруських інформаційних ресурсів, створених на базі УкрІНТЕІ та РЦТТ.
  3. Розглянуто світовий досвід створення платформ інноваційного трансферу технологій. Розроблено українсько-білоруський сегмент інформаційно-технологічної платформи трансферу технологій колективного використання на базі автоматизованих систем формування інформаційних ресурсів УкрІНТЕІ та РЦТТ.
  4. Окреслені перспективи та надані рекомендації щодо подальшого науково-технічного співробітництва України та Республіки Білорусь.