Позначка: сільське господарство

Інноваційні еколого-безпечні технології вирощування соргових культур для забезпечення альтернативних джерел енергії

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: 0120U102090 Запланована галузь застосування та конкретне місце застосування: територіальна громада, індустріальні парки, сільськогосподарські підприємства різних…

Спосіб одержання сорбенту з відходів рослинного походження

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: 0119U002436 Запланована галузь застосування та конкретне місце застосування: підприємства харчової промисловості Джерело фінансування: безоплатно. Рівень…

Спосіб безперервного одержання молочного безлактозного білково-ліпідного концентрату та установка для його здійснення

Запланована галузь застосування та конкретне місце застосування: Молочна галузь, місце застосування – наприклад, ПрАТ «Тернопільський молокозавод» (ТМ «Молокія»). Джерело фінансування:…

Спосіб екстракції полісахаридів з рослинної сировини

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: 0120U101710 Запланована галузь застосування та конкретне місце застосування: підприємства фармацевтичної галузі. Джерело фінансування: кошти загального…

Спосіб утилізації відходів сільськогосподарського виробництва

Запланована галузь застосування та конкретне місце застосування: переробка вторинної сировини, утилізація відходів сільськогосподарського виробництва. Джерело фінансування: власні кошти – кошти…

Штам Bacillus velezensis ОNU553 – продуцент ліпопептидних антибіотиків для захисту та стимулювання росту рослин

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: 0221U103159 Запланована    галузь    застосування    та   конкретне    місце    застосування:    Сільське господарство, аграрна біотехнологія, рослинництво (Інженерно-технологічний  інститут…

Інноваційні еколого-безпечні технології вирощування соргових культур для забезпечення альтернативних джерел енергії

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: 0120U102090 Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: раціональне природокористування Дослідження: прикладне. Джерело фінансування: кошти…

Розробити інноваційні технології комплексного перероблення риби та морських гідробіонтів з отриманням полікомпонентних продуктів цільового призначення

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: № ДР 0020U102296. Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: фундаментальні наукові дослідження з найбільш…

Оптимізовані елементи технології вирощування пшениці озимої на зрошуваних землях півдня України

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: Раціональне природокористування. Дослідження: прикладне. Перспектива подальшого виконання: завершене Рівень дослідження: немає аналогів в…

Вирощування сільськогосподарських культур в сівозмінах з короткою ротацією на зрошуваних землях

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: раціональне природокористування Дослідження: прикладне. Перспектива подальшого виконання: буде завершене. Рівень дослідження: немає аналогів…