БАГАТОСТУПЕНЕВА ГРАВІТАЦІЙНА ПОЛИЧНА СУШАРКА

ПРИЗНАЧЕННЯ:

Для сушіння всіх видів термостабільних і термолабільних дисперсних матеріалів.

ОПИС:

Багатоступенева гравітаційна полична сушарка – нова конструкція сушильних пристроїв зі стабільними гідро- і термодинамічними показниками, що досягаються за рахунок вертикального секціонування внутрішнього простору завдяки встановленню каскаду перфорованих полиць під деяким кутом; при цьому створюються умови гравітаційного руху матеріалу вздовж полиць та його пересипання з однієї полиці на іншу. На кожній з полиць у такій конструкції створюється ефективне перемішування, властиве псевдозрідженому шару, при збереженні переваг організованого протитечійного режиму.

ПЕРЕВАГИ:

Розробка забезпечує:

  • створення протитечійного режиму руху взаємодіючих потоків, який є найбільш ефективним і передбачає найбільше значення середньої рушійної сили;
  • можливість одночасного проведення процесу сушіння і класифікації матеріалу в одному апараті;
  • зменшення розмірів апарата за рахунок створення окремих ступенів контакту потоків у об’ємі одного апарата;
  • організацію диференційованого режиму зневоднення дисперсного матеріалу – створення різних гідро- і термодинамічних умов сушіння на кожному ступені залежно від температурновологісних характеристик дисперсного матеріалу і сушильного агента;
  • можливість керування часом перебування дисперсної фази в об’ємі апарата за рахунок зміни технологічних характеристик процесу сушіння і конструктивних параметрів сушарки;
  • вторинне використання сушильного агента, що дає змогу скоротити енерговитрати на проведення процесу.

РЕКОМЕНДОВАНА ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ:

В хімічній, харчовій та сільськогосподарській галузях промисловості.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ:

Готово до впровадження.

СТАДІЯ ГОТОВНОСТІ РОЗРОБКИ:

Готово до впровадження.

МОЖЛИВІСТЬ ПЕРЕДАЧІ:

 • Продаж патентів.
 • Спільне доведення до промислового рівня.

НОВИЗНА:

3 патенти України.

ЯКЩО ВАС ЗАЦІКАВИЛА ДАНА РОЗРОБКА, БУДЬ-ЛАСКА,

НАПИШІТЬ НАМ