УСТАНОВКА ДЛЯ ТЕРМІЧНОЇ КОНВЕРСІЇ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО МУЛУ

ПРИЗНАЧЕННЯ:

Установка призначена для переробки каналізаційного мулу очисних споруд, який тривалий час зберігається на полях фільтрації, для виробництва газу.

ОПИС:

За своїми фізикохімічними властивостями мул наближається до торфу. Хімічна формула мулу С54Н212О82N8S7.

Етапи технології:

  • виробництво паливних гранул;
  • сушіння гранул;
  • термічна конверсія гранул методом “окиснювального піролізу.

В процесі переробки маса мулу зменшується у 6…8 разів. Горючий газ використовується для виробництва теплоти або електроенергії в газопоршневих електростанціях. Зола може використовуватися як інгредієнт для виробництва будівельних матеріалів.

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

  • паливні гранули діаметром – 10…15 мм;
  • сушіння гранул до вологості – 25…35%;
  • термічна конверсія гранул за температури – 500-800 С.

У результаті конверсії мулу:

  • вихід золи на суху масу палива, % – 35-42
  • теплота згоряння утвореного горючого газу, МДж/м3 – 5,4-6,9
  • вихід газу, м3/кг – 0,8-1,2.

ПЕРЕВАГИ:

Аналогів установки не виявлено. Основними перевагами установки є її мобільність, безвідходне виробництво та простота монтажу.

РЕКОМЕНДОВАНА ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ:

Енергетика.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ:

Готово до впровадження.

СТАДІЯ ГОТОВНОСТІ РОЗРОБКИ:

Виготовлений дослідний зразок.

МОЖЛИВІСТЬ ПЕРЕДАЧІ:

Спільне доведення до промислового рівня.

НОВИЗНА:

1 патент України.

 

ЯКЩО ВАС ЗАЦІКАВИЛА ДАНА РОЗРОБКА, БУДЬ-ЛАСКА,

НАПИШІТЬ НАМ