Вібродіагностична система «Пульс»

ОПИС:

Розроблено структурну схему нової переносної вібродіагностичної системи «ПУЛЬС» з керованими частотними характеристиками і електричні схеми окремих її елементів. Мобільна система ПУЛЬС здійснює відбір та обробку вібраційних сигналів обертових механізмів, виявляє і попереджає аварійні ситуації на турбогенераторах нафтоперекачувальних станціях, бурильних установках, для діагностики тіл обертання, електродвигунів, газоперекачувальних агрегатів, портальних кранів, електрогенеруючих установок (високовольтні трансформатори в тому числі) тощо.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

  • забезпечення неперервного 16 бітового збору даних по USB-2 інтерфейсу;
  • чотириканальна архітектура з аналого-цифровим перетворювачем,
  • комутатором, вхідними буферними підсилювачами та фільтрами;
  • можливість програмного встановлення чутливості по кожному із каналів;
  • частота перетворення аналого-цифрового перетворювача встановлюється програмно від 1 мГц до 10 мГц;
  • багаторежимна синхронізації старту збору даних;
  • давачі вібрації – п’єзокерамічні акселерометри типу АВС117 на основі п’єзокераміки ЦТС 83Г (цирконат титанат свинцю) з власною резонансною частотою не менше 100 кГц;
  • напруга живлення 220 В;
  • струм споживання не більше 250 мА.

ПЕРЕВАГИ ПЕРЕД АНАЛОГАМИ:

Пристрій забезпечує проведення багатомірних та векторних вимірювань віброприскорень, що дає можливість оперативного контролю вібраційної діагностичної системи в процесі проведення вібродіагностичних досліджень і підвищення їх точності.

ПРИЗНАЧЕННЯ:

Для визначення дефектів промислового обладнання з використанням методів нестаціонарної статистичної обробки вібраційних та акустичних коливань.

РЕКОМЕНДОВАНА ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ:

Рекомендовано використати для выбродіагностики двигуна внутрішнього згорання. Машинобудування. Приладобудування. Авіабудування. Суднобудування. Комунальне господарство.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ:

Готово до впровадження.

СТАДІЯ ГОТОВНОСТІ РОЗРОБКИ:

Впроваджено у виробництво.

МОЖЛИВІСТЬ ПЕРЕДАЧІ:

Реалізація готової продукції.

НОВИЗНА:

2 патенти України.

Детальніше…