Прилад для корозійного моніторингу ІКМ

ОПИС:

ІКМ побудований на аналого-цифровому перетворювачі та мікропроцесорі з оперативним запам’ятовувальним перетворювачем та енергонезалежною пам’яттю, що забезпечує збір інформації двома каналами:

    • по 1-ому – аналоговому записується зміна електрохімічного параметра в процесі накопичення пошкоджень в металі;
    • по 2-ому – кількість електрохімічних імпульсів, що свідчать про розвиток в ньому тріщин.

Прилад вмонтовують у вимірювальну схему разом із одноелектродним давачем. Вимірюють різницю потенціалів між давачем та ділянкою металу обладнання, що контролюється. Основним критерієм, за яким можна оцінити ступінь пошкодження металу є стрибкоподібний (імпульсний) характер зміни електрохімічного відгуку на зростання тріщин. Прилад дає змогу почати моніторинг технологічного обладнання хімічної промисловості на будь-якому етапі його експлуатації та забезпечує встановлення ступеня його пошкодження, не вимагає попереднього експериментального визначення електрохімічних характеристик деформованого металу.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Прилад двоканальний з опором 10 МОм. Діапазони вимірювання вхідного сигналу 1-го каналу 0*1 В, 2-го -1,2+1,2 В. Кількість точок реєстрації по кожному каналу – 192512. Границі допустимої основної похибки вимірювань поточного миттєвого значення параметра в цифровій формі у відсотках діапазону індикації – ±0,25%. Обладнаний інтерфейсом PS485 для обміну даними з комп’ютером із швидкістю 38400 бод. Передбачена можливість введення цифрових фільтрів для придушення перешкод. Передбачена можливість вибору величини вхідного сигналу, що вважається імпульсом від 1 до 20 мВ/с. Період реєстрації миттєвого значення параметра від 0,1 до 60 с. Величина рівня перешкод та її діапазон встановлюється вручну (від 2 до 20 мВ). Передбачено перегляд графіка зміни параметра по всій глибині архіву з виводом дати, часу та миттєвого значення параметра в цифровій формі в кожній точці. Час запам’ятовування архіву з частотою реєстрації 1 хв складати 100 год. Передбачено сповіщення про досягнення параметром, що вимірюється, допустимих значень. Прилад забезпечує збереження даних при відключенні живлення з можливістю контролю часу вимкненого стану. Іскробезпечне виконання.

ПЕРЕВАГИ ПЕРЕД АНАЛОГАМИ:

Отримані результати аналогів в Україні не мають. Прилад реалізує імпульсний метод визначення критичного стану діючого обладнання.

ПРИЗНАЧЕННЯ:

Прилад ІКМ дає змогу оцінити стан працюючого обладнання та запобігає виникненню аварійних ситуацій на заводах нафтопереробної та хімічної промисловості.

РЕКОМЕНДОВАНА ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ:

Для корозійного моніторингу обладнання нафтопереробної й хімічної промисловості та оцінювання критичного стану.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ:

Готово до впровадження.

СТАДІЯ ГОТОВНОСТІ РОЗРОБКИ:

Впроваджено у виробництво.

МОЖЛИВІСТЬ ПЕРЕДАЧІ:

Продаж патентів. Продаж технічної документації.

НОВИЗНА:

1 патент України.

Детальніше…