Інформаційний комунікатор для медицини

Область дослідження: медицина.

Призначення. Інформаційний комунікатор доцільно використовувати для вирішення наступних задач:

  1. В медицині – для підтримки першого контакту з хворим при наданні медичної допомоги внаслідок отримання травми або захворювання. Особливо це важливо для сімейного лікаря, який стикається з широким спектром захворювань і йому не завжди вистачає досвіду для надання першої допомоги пацієнту та оперативного встановлення діагнозу.
  2. При наданні невідкладної медичної допомоги пацієнтам, які тимчасово чи постійно втратили здатність говорити.

Сфера застосування. Класична, сімейна та невідкладна медицина, а також медицина першого контакту.

Опис. Взаємовідносини та спілкування між лікарем і пацієнтом – одна з важливих проблем медицини. У ході хвороби та на окремих її стадіях вміння правильного спілкування сприяє вирішенню проблем і труднощів, пов’язаних з встановленням діагнозу і прогнозуванням розвитком хвороби, веде хворого на шляху до скорішого одужання. Вирішенню цих завдань покликаний сприяти розроблений українськими вченими інформаційний комунікатор. Спеціалізоване програмне забезпечення комунікатора складається з двох підсистем: перша підсистема призначена для підтримки першого контакту з пацієнтом, а друга – для підтримки спілкування з пацієнтом з мовними обмеженнями. Програмне забезпечення містить бази даних і знань з інформацією про різноманітні захворювання, травми і т.п., їх детальним описом, а також відомостями про надання невідкладної допомоги. Вартість ПО с планшетом – $ 300, ПО окремо – $ 100. Розроблено спосіб, алгоритм роботи та програмну модель цифрового комплексного радіопеленгатора. Потрібне проведення оптимізації та експериментальних досліджень пеленгатора. Результати розробки буде впроваджено на двох приладобудівних підприємствах, а також у навчальному процесі на кафедрі радіотехніки, радіоелектронної апаратури та телекомунікацій. Розробка не потребує значних витрат часу та ресурсів на впровадження.

Переваги:

  • зручний пошуковий механізм;
  • перелік захворювань та травм, довідкова інформація;
  • вікна локалізації болю;
  • детальна інформація про травму та візуальна демонстрація дій.

Стадія готовності. Впроваджено у виробництво.

Пропозиції щодо співробітництва. Реалізація готової продукції. Продаж патентів.

Детальніше…