Лікувально-діагностичний комплекс для стимуляції моторики шлунково-кишкового тракту у хворих із закрепами, атонією, парезами, паралічем

Область дослідження – медицина.

Призначення – для проведення комп’ютерної діагностики та при необхідності стимулювання моторики органів шлунково-кишкового тракту.

Сфера застосування. Медичні заклади, в яких будуть проведені медичні випробування, в результаті яких будуть отримані протоколи медичних випробувань та розроблені методичні рекомендації по медичному використанню комплексу, що дозволить отримати свідоцтво про Державну реєстрацію, яке надає дозвіл на застосування виробу в медичній практиці та запровадження його у виробництво.

Опис. Порушення моторної функції шлунково-кишкового тракту лежить в основі патогенезу багатьох захворювань (гастро-езофагальнарефлюксна хвороба, виразкова хвороба шлунка, синдром подразненого кишечника, закреп, діарея та ін.) та часто супроводжує хвороби, не пов’язані з шлунково-кишковим трактом (інсульт, інфаркт, діабет та ін.). Також порушення моторики шлунково-кишкового тракту розвиваються у більшості лежачих хворих та тих, що перенесли оперативні втручання на органах черевної порожнини. При невідновленні моторики розвивається параліч кишечника, що часто є причиною летальних наслідків. В зв’язку з цим діагностика та лікування порушень моторики травного тракту є актуальною проблемою, яка потребує розробки нових підходів для вирішення зазначеної проблеми. Нами розроблено програмно-апаратний комплекс, який дозволяє реєструвати та при необхідності стимулювати моторику. Використання в складі комплексу системи для реєстрації моторики та комп`ютерний аналіз за допомогою розроблених програм дозволяє об`єктивно оцінити ефективність пневмобалонної стимуляції та призначеного лікування фармакологічними препаратами. Лікування післяопераційних парезів та інших захворювань моторної функції шлунково-кишкового тракту буде здійснюватися шляхом механоподразнень закінчень парасимпатичних нервів кишечника згідно зі спеціально розробленою методикою.

Переваги. У комплексі вперше в медичній практиці використаний метод пневмобалонної стимуляції.

Новизна. 1 свідоцтво України. 3 патенти України.

Стадія готовності. Виготовлений дослідницький зразок.

Пропозиції щодо співробітництва. Спільне проведення до промислового рівня.

Детальніше…