Видобування та переробка корисних копалин

Область дослідження – гірничорудна промисловість.

Призначення – для розширення ресурсної бази промисловості та розробки родовищ, які не розроблялись через низьку якість сировини.

Сфера застосування. Гірництво, видобуток міді, родовища самородної та сульфідної міді, родовища торфу.

Опис. Методи оцінки мінерально-сировинних ресурсів України; обґрунтування раціонального використання і відновлення торфових ресурсів; удосконалення технологічних процесів і обладнання з видобування та переробки торфу; дослідження підготовки сировини для виробництва альтернативних видів палив.

Техніко-економічний ефект. Залежить від умов господарювання конкретного реального об’єкта. Розробка є інноваційною, захищена 2 патентами на корисну модель, видано 6 публікацій у відкритому друці.

Новизна. 2 патенти України.

Стадія готовності. Розроблена робоча документація.

Пропозиції щодо співробітництва. Спільне виробництво, продаж, експлуатація.

Детальніше…