Екологічно безпечні флюси для лудіння і паяння легкоплавкими припоями, що не потребують відмивання

Призначення:

Пропонуються флюси, концентрація активних компонентів у яких, на відміну від флюсів, що використовуються промисловістю (наприклад ФКСп, де вміст каніфолі може досягати 60 %) не перевищує 8 %, а кислотне число зменшується в 4-5 разів порівняно з відомими флюсами.

Характеристики:

  • щільність при 20 °С, г/см3 : 0,835–0,850;
  • температурний інтервал активності: 190–300 °С;
  • коефіцієнт розтікання припою ПОС-61, не менше:
   • по міді – 1,5–1, 6;
   • по сріблу – 1,3–1,4;
   • по нікелю – 1,15–1,3;
  • кислотне число: 49–80.

Галузь:

Зварювальні технології.

Переваги:

Розроблені флюси мають низку переваг над аналогами: високу флюсівну здатність, низьку корозійну активність, відсутність потреби у відмиванні, істотно зменшене екологічне навантаження. Флюси використовуються за стандартною технологією без витрат на операції відмивання і очищення поверхні, з суттєво підвищеними якістю та надійністю паяння елементів і збільшеним експлуатаційним ресурсом апаратури.

Опис:

Флюси, що пропонуються, застосовуються при паянні і мають малу хімічну активність, не викликають корозії та одночасно забезпечують високу паяльну здатність, не потребують відмивки. При монтажу друкованих плат високої щільності, коли відстань між струмоведучими доріжками та їх ширина менші ніж 10 мкм, флюси повинні мати малу хімічну активність. Ця вимога забезпечується розробленими флюсами.

Детальніше…