Біотехнологія ремедіації прибережних морських вод від хімічного і біологічного забруднення

Призначення:

Для ремедіації прибережних морських вод від хімічного і біологічного забруднення.

Галузь:

Підприємства з очистки морських вод.

Переваги:

Розроблена біотехнологія відрізняється ефективністю, екобезпечністю, дешевизною, простотою втілення в природних умовах, можливістю впровадження у промислових секторах – для очистки забруднених промстоків; не викликає вторинного забруднення, не потребує спеціального трудомісткого обладнання, може бути повторно використана.

Опис:

У різних районах Чорного моря, особливо в рекреаційних зонах, спостерігається наявність патогенної мікробіоти, перевищення рівня умовно-патогенних мікроорганізмів, перевищення гранично допустимих концентрацій (ГДК) нафтопродуктів, синтетичних поверхнево-активних речовин (ПАР) і таких іонів важких металів (ІВМ) як: Cr (VI), Zn (II), Cu (II). Інноваційна розробка, що пропонується, вирішує цю екологічну проблему. Розробка є придатною для очистки природного середовища в умовах підвищеної солоності і багатофакторного хімічного і біологічного забруднення. В інноваційній розробці вперше здійснено біологічну модифікацію синтетичного носія принципово новою за складом асоціацією непатогенних штамів мікроорганізмів (P. fluorescens ОNU328, P. maltophilia ОNU329, P. cepacia ОNU327, №38, №39, №41, №47), що є антагоністами патогенної мікробіоти, деструкторами органічних ксенобіотиків і ефективними сорбентами іонів важких металів. При використанні біохімічно активних іммобілізованих бактерій досягаються максимальні результати по очистці морської води як від неорганічних, так і органічних полютантів. Виявлено високу антагоністичну дію по відношенню до біологічних забруднювачів з різновиду санітарно-показових мікроорганізмів (В. subtilis, М. luteus, E. сoli тощо).

Детальніше…