Безвідходна технологія розмірного травлення алюмінієвих сплавів із регенерацією травильного розчину

Призначення:

Розробка спрямована на запобігання забрудненню навколишнього природного середовища висококонцентрованими лужними відпрацьованими технологічними розчинами, раціональне використання природних ресурсів.

Галузь:

Машино‐ та авіабудівні підприємства.

Переваги:

Розроблена технологія відповідає рівню світових аналогів і дає змогу підвищити продуктивність ділянки травлення на 10–15 % та зменшити вартість обробки виробів на 20–25 %.

Опис:

Суть розробки полягає в руйнуванні алюмінату натрію, що накопичується в розчині в процесі травлення алюмінієвих сплавів, та в безперервному видаленні алюмінію у вигляді гідроксиду алюмінію з розчину, який після корегування повертається в технологічний процес, а вилучений гідроксид алюмінію використовується для виготовлення коагулянтів для очищення води.

Детальніше…