Технології дрібнодисперсних порошків і пюре із яблук

Призначення:

Розробка може бути використана для цілеспрямованого отримання рослинних гетерогенних дрібнодисперсних харчових систем із застосуванням процесів механодеструкції, кріомеханодеструкції та неферментативного каталізу.

Галузь:

Харчова галузь.

Переваги:

Пропонована технологія дає можливість отримати пюре та порошки, якість яких за вмістом розчинних пектинових речовин, низькомолекулярних БАР наближається до якості пюре та порошків, отриманих із застосуванням кріогенної обробки, та перевищує якість вітчизняних і закордонних аналогів, у т.ч. отриманих із застосуванням обробки сировини ферментними препаратами. Порівняно зі світовими аналогами ступінь засвоювання нових видів дрібнодисперсних пюре та порошків, згідно з методом біотестування Брайнса, в 3–4 рази вищий.

Опис:

Розробка стосується виробництва дрібнодисперсних порошків і пюре із яблук – сировини з високим вмістом важкорозчинних гетерополісахаридів. Технологія виробництва включає комплексну дію на сировину процесів паротермічної обробки (або заморожування) та механолізу при дрібнодисперсному подрібненні, що дає можливість більш повно (в 3–5 разів більше, ніж визначається хімічними методами у свіжій сировині) вилучити не тільки неактивні приховані (зв’язані) в нанокомплексах із біополімерами низькомолекулярні БАР, а й важкорозчинні форми пектинових речовин, целюлози, білка і трансформувати їх на 50–70 % у мономери, що перебувають у розчинній легкозасвоюваній формі.

Детальніше…