Розробка та впровадження інноваційних технологій у діагностиці і лікуванні нейрогенних порушень сечовипускання

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань.

Дослідження: прикладне.

Перспектива подальшого виконання: буде продовжене як прикладне дослідження.

Рівень дослідження: немає аналогів в Україні.

Наявність патенту: 3 патенти України.

Яких додаткових дій потребує подальше дослідження: впровадження в медичну практику.

Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування.

Встановлені основні причини нейрогенних розладів сечовипускання, виділені основні синдроми і симптоми уражень нижніх сечових шляхів в залежності від гострих та хронічних захворювань головного і спинного мозку, топічних проявів уражень та їх вплив на виникнення та перебіг уродинамічних патернів. Встановлені факти є базовими для складання медичних програм з стандартів лікування та проведення проспективних витрат на реабілітацію хворих, що сприятиме покращенню якості життя, скороченню термінів лікування, соціальної реабілітації, зниженню витрат на лікування.

 Детальніше…