Розробити та обґрунтувати способи корекції фіброзних змін печінки при хронічному гепатиті та цирозі печінки

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань.

Дослідження: прикладне.

Перспектива подальшого виконання: буде продовжене як прикладне дослідження.

Рівень дослідження: немає аналогів в Україні.

Наявність патенту: 3 патенти України.

Яких додаткових дій потребує подальше дослідження: Інформування та організація впровадження у медичну практику.

Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування.

Розроблені та впроваджені в практику охорони здоров’я нові методики застосування збагаченої тромбоцитами плазми за умов хронічного гепатиту і цирозу печінки, які корегують фіброзні зміни тканини печінки, гальмуючи активність запалення та некрозу гепатоцитів, сприяють швидкому регенеративному процесу. Запропоновані нові додаткові діагностичні критерії для оцінки важкості процесу і активності регенерації печінки дозволять вдосконалити діагностику, що значно скоротить тривалість медичної і соціальної реабілітації.

 Детальніше…