Оптимізовані елементи технології вирощування пшениці озимої на зрошуваних землях півдня України

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: Раціональне природокористування.

Дослідження: прикладне.

Перспектива подальшого виконання: завершене

Рівень дослідження: немає аналогів в Україні.

Наявність патенту: Немає.

Яких додаткових дій потребує подальше дослідження: Інвестицій.

Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування.

Для умов зрошення Південного Степу після попередника соя оптимізовано елементи технології вирощування, на основі яких передбачається висівати високоврожайні сорти пшениці озимої з 20 вересня по 1 жовтня, вносити у передпосівну культивацію N60 та рано навесні N60 з послідуючим застосуванням регулятора росту Аміно Тотал (300 г/га) та  мікродобриво Нановіт мікро з стимулюючою дією (2 л/га) у фазу «кінця кущення».

Розроблено науково-практичні рекомендації з оптимізації елементів технології.

Ця технологія вирощування пшениці озимої на зрошуваних землях є конкурентоздатною.

Застосування даної технології вирощування пшениці озимої на зрошуваних землях дозволить оптимізувати обсяги використання матеріально-технічних ресурсів, що забезпечить приріст врожайності на 0,59 т/га високоякісного зерна та підвищить рентабельність її виробництва.

Детальніше…