Технологія зведення малоповерхових будівель з енергоефективними огороджувальними конструкціями

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: енергетика та енергоефективність; раціональне природокористування

Дослідження:  прикладне.

Перспектива подальшого виконання:  буде продовжено як прикладне; буде продовжено як науково-технічна розробка.

Рівень дослідження:  немає аналогів в Україні.

Наявність патенту: 7 патентів України.

Яких додаткових дій потребує подальше  дослідження: продовження дослідження розроблених та розробка нових конструктивних рішень огороджувальних конструкцій.

Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування.

Проект направлений на впровадження ефективних матеріалів та розроблених конструктивно-технологічних рішень огороджувальних конструкцій сучасних малоповерхових будинків. Розробка нових  технологій зведення малоповерхових будівель з енергоефективними огороджувальними конструкціями є актуальною.

В якості основного практичного результату дослідження розроблені рекомендації по визначенню ефективних організаційно-технологічних та архітектурно-планувальних рішень зведення малоповерхових будівель з енергоефективними огороджувальними конструкціями. Дані рекомендації дозволяють визначити оптимальні конструктивно-технологічні та архітектурно-планувальні рішення в залежності від факторів, що забезпечують підвищення ефективності, за рахунок економії трудових і фінансових ресурсів, а також зменшення тривалості будівництва, розроблені конструктивно-технологічні рішення, з кресленнями, описом технологічних операцій та матеріалів у вигляді технологічної карти.

Основні переваги проекту:

  • забезпечення сучасних нормативних вимог по опору теплопередачі огороджувальних конструкцій при істотному зниженні вартості трудових і матеріальних витрат, у порівнянні з традиційними рішеннями;
  • розроблені і обґрунтовані нові конструктивно-технологічні рішення огороджувальних конструкцій, зокрема багатошарових, для забезпечення енергоефективності будівель;
  • визначена найбільш ефективна технологія зведення енергоефективних огороджувальних конструкцій на основі багатокритерійного аналізу;
  • розроблено методику моделювання будівельних процесів зведення малоповерхових будівель за обраною технологією у вигляді інформаційної та графічної моделей з урахуванням впливу організаційно-технологічних факторів;
  • розроблено методику чисельної оптимізації організаційно-технологічних рішень будівництва при визначенні показників ефективності малоповерхових будівель за новою технологією;
  • розроблено рекомендації щодо використання нових технологій будівництва малоповерхових будівель з енергоефективними огороджувальними конструкціями з урахуванням оптимізаційних організаційно-технологічних та архітектурно-планувальних рішень будівельних процесів;

Результати дослідження дозволяють отримати техніко-економічний ефект, який полягає у зниженні вартості, трудомісткості та тривалості будівництва,

Розрахункова техніко-економічна ефективність проекту, в порівнянні з відомими рішеннями, полягає в зменшенні показників, а саме: скорочення тривалості будівництва на 69-77%, зниження вартості будівництва на 15-43% та зменшення трудомісткості будівництва на 11-32% при оптимальних рівнях організаційно-технологічних та архітектурно-планувальних факторів.

Розрахункова техніко-економічна ефективність проекту, в порівнянні з відомими рішеннями, полягає в зменшенні показників, при оптимальних рівнях організаційно-технологічних та архітектурно-планувальних факторів, а саме: зниження вартості в 1,1- 1,2 рази (від 162,804-452,114 тис. грн); скорочення трудовитрат в 1,3-1,5 разів (від 1,11957-2,24767 тис.люд.-год). Результати впроваджені підприємствами м. Одеси та області.

Детальніше…