Техніко-технологічне, проектно-конструкторське та еколого-гігієнічне забезпечення безпеки морської фумігації зернових вантажів на суднах морського флоту

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави; нові речовини і матеріали.

Дослідження: прикладне.

Перспектива подальшого виконання: буде продовжено як прикладне; буде продовжено як науково-технічна розробка.

Рівень дослідження: немає аналогів в регіоні;

Наявність патенту: 2 патенти України.

Яких додаткових дій потребує подальше  дослідження: згідно Плану Науково-технічної Ради ДП «УкрНДІМФ», та Плану Південного наукового центру НАН України.

Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування.

Зниження числа випадків нотифікацій (жалоб) іноземних одержувачів українських зернових вантажів та кормів, за 4 роки не було випадків аварій з фумігованними вантажами у портах та відкритих рейдах портів, не було зафіксовано отруєнь фумігаторів членів екіпажів. 

Детальніше…