Механіка та фізико-хімічні процеси при дифузійному зварюванні, паянні, зміцненні жароміцних нікелевих сплавів та різнорідних матеріалів

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави.Фундаментальні проблеми сучасного матеріалознавства

Дослідження: фундаментальне

Перспектива подальшого виконання: завершене;

Рівень дослідження: немає аналогів в Україні;

Наявність патенту: є;

Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування.

Отримано нові знання з напрямку розробки нових припоїв, зміцнюючих матеріалів та формування напружено-деформованого стану (НДС) в з’єднаннях з проміжними прошарками припою та при використанні концентрованих джерел енергії. Установлено, що для підвищення механічних властивостей паяних з’єднань і стійкості проти високо-температурної сольової корозії (ВСК) жароміцних нікелевих сплавів морських газових турбін перспективним шляхом є легування припоїв ренієм і танталом, що дозволяє підвищити концентрацію хрому, який є головним елементом для забезпечення стійкості проти ВСК, не знижуючи тривалої міцності з’єднань.

Легування матеріалами для зміцнення при наплавленні контактних поверхонь танталом підвищує стійкість матеріалів проти ВСК і  дозволило оптимізувати склад зміцнюючих матеріалів та розробити нові матеріали КМХ-2 і КМХС-2.

Дослідження НДС дозволили доповнити теоретичні положення механіки з’єднань з прошарками  і показали, що при наявності пластичних прошарків відбувається не лише зміцнення прошарку, але і перерозподіл напружень, що розвантажує прошарок.

Результати дослідження, теоретично і експериментально встановлені положення і закономірності  є основою розвитку технологій дифузійного зварювання, паяння і наплавлення зносостійких матеріалів при виготовленні морських газотурбінних установок нового покоління, що забезпечують використання нових матеріалів для підвищення ефективності і ресурсу ГТД. Розроблені припої та зміцнюючі матеріали не мають аналогів у світовій практиці. На ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроект» проведена дослідно-промислова перевірка технологій паяння та зміцнення припоями SBM-3 іSBM-4, та КМХ-2 і КМХС-2 відповідно. Паяння металокерамічних вузлів пройшли перевірку в НВП «Технобім» і «Вітова».

 

 Детальніше…