Структурний синтез електромагнітних систем однофазних трансформаторів і реакторів

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: енергетика та енергоефективність.

Дослідження: прикладне.

Перспектива подальшого виконання у 2021 – 2022 роках: буде продовжено як прикладне.

Рівень дослідження: немає аналогів у світі.

Наявність патенту: 4 патенти України.

Яких додаткових дій потребує подальше дослідження: виготовлення обладнання з оцінкою масо вартісних показників та виконання досліджень силових параметрів пристроїв.

Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування.

При подорожчанні електротехнічної сировини, електроенергії, актуальним завданням є зниження масогабаритних показників, а також втрат в трансформаторах і реакторах. Тому при використані запропонованого технічного рішення трансформатора значно зменшується використання електротехнічної сталі та обмоткової міді, а також кількість відходів при виробництві. Річний економічний ефект від впровадження заходів щодо удосконалення та оптимізації електромагнітних статичних пристроїв на ПАТ «Інгул» і ТОВ ВКП «Респект Бізнес» становив понад 2000000 грн. на рік, що підтверджено актами впровадження у виробництво.

Детальніше…