Розвиток та застосування нових методів обчислювальної математики, математичної фізики в задачах теоретичної квантової оптики, атомної, молекулярної спектроскопії

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: ДР№ 0116U002097

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально- економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави.

Дослідження: суто фундаментальне.

Джерело фінансування: власні кошти університету.

Перспектива подальшого виконання у 2021 – 2022 роках: завершене.

Рівень дослідження: немає аналогів у світі.

Наявність патенту: немає

Яких додаткових дій потребує подальше дослідження: наявність фінансування.

Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування.

Розвинутий комплекс нових методів обчислювальної математики, математичної фізики в задачах теоретичної квантової оптики, атомної, молекулярної спектроскопії, зокрема, розроблені теоретичні квантово–математичні основи нової, ab initio релятивістської теорії опису зсуву та уширення спектральних ліній НТС важких атомів в атмосфері буферних газів з коректним урахуванням обмінно–кореляційних ефектів і її використання у атомно- та молекулярно-спектроскопічних розрахунках зсувів та уширень ліній надтонкої структури лужних, рідкоземельних атомів та інших атомів в газовій атмосфері. Розроблені нові чисельні підходи та отримана на підставі їх реалізації нова спектроскопічна інформація щодо зсуву та уширення спектральних ліній НТС важких атомів в атмосфері буферних газів з коректним урахуванням обмінно–кореляційних ефектів представляє значний інтерес як у плані теоретичної перевірки нових ефектів, так і в плані її використання для вирішення широкого кола інших задач математичної фізики та обчислювальної математики, лінійної алгебри та теорії ймовірностей, а також квантової оптики, атомної та молекулярної спектроскопії тощо.

Детальніше…