Розробка оптичного сенсору інфразвуку

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: 0119U002029.

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально- економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави.

Дослідження: фундаментальне.

Джерело фінансування: безоплатно.

Перспектива подальшого виконання: буде продовжено як прикладне.

Рівень дослідження: немає аналогів у світі.

Наявність патенту: немає.

Яких додаткових дій потребує подальше дослідження: впровадження потребує фінансування.

Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування.

Розроблено сенсорі та алгоритми on-line обробки для акустичних розвідувально- сигнальних систем. Запропоновані методи та алгоритми направлені на пасивну локацію акустичних та сейсмічних подій, і відрізняються меншими трудовими затратами та високою чутливістю.

Досліджено, що визначення подій за даними двох систем співпадають майже на 97%. Відмічено перевагу запропонованої експериментальної системи, яка дозволяє отримувати результати у режимі реального часу без втручань оператора.

Детальніше…