Інтегрування суднових систем радіозв’язку і навігації для підвищення безпеки судноплавства в рамках концепції е-навігації

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: 0119U001652

Якому    пріоритетному    напряму    науки    і    техніки    відповідає:    інформаційні    та комунікаційні технології

Дослідження: прикладне

Джерело фінансування: кошти загального фонду державного бюджету

Рівень дослідження: немає аналогів в Україні.

Наявність патенту: немає

Яких додаткових дій потребує подальше дослідження: додаткового фінансування.

Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування.

Запропонована розробка має інноваційний характер і відповідає перш за все практичними потребами застосування УКХ апаратури на водному транспорті. Розробка базується на втіленні ідеї інтегрування сучасних навігаційних засобів (АІС, ЕКНІС, GPS) та систем УКХ/ПХ/КХ радіозв’язку в загальну систему управління і відображення поточної навігаційної інформації на єдиному інформаційному дисплеї. У роботі висунута і технічно підтверджена ідея спільного використання даних двох різних систем – цифрового вибіркового виклику і автоматичної ідентифікаційної системи, що вирішує нагальну проблему належної експлуатації суднової апаратури радіозв’язку вахтовим офіцером морського судна за рахунок заміни рутинних операцій з абстрактними даними зрозумілими швидкими діями з використанням графічного інтерфейсу. Такій спосіб формування викликів може бути названий SMART (швидкій, оперативний, зрозумілий) ЦВВ.

Розроблений метод автоматичної ідентифікації радіотелефонних передач у морському зв’язку на застосуванні технології цифрових водяних знаків, як засіб визначення автентичності даних та захисту авторських прав інтелектуальної власності. Розробка не вимагає заміни штатного суднового обладнання і використання будь-яких інших ресурсів радіоканалу і забезпечує повну сумісність з існуючим судновим обладнанням і діючими експлуатаційними процедурами радіозв’язку. На відміну від відомої системи автоматичної ідентифікації радіопередач (Automatic Transmission Identification System, ATIS) розроблений АІ-ЦВЗ метод має явні переваги у порівнянні з ATIS:

  • ідентифікація станції що передає здійснюється з самого початку вмикання режиму передавання, а не після закінчення мовного повідомлення і вимикання передачі, як у ATIS;
  • крім даних ідентифікації, метод дозволяє приховано передавати іншу інформацію, яка може використовуватися з міркувань навігаційної безпеки або у разі терористичних загроз.

Новизна розробки підтверджується 4 патентами на винахід України.

Техніко-експлуатаційні показники з часу встановлення радіозв’язку знаходяться на рівні кращих світових аналогів.

Детальніше…