Енергоефективна система позиціонування суден подвійного призначення

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: 0119U001651

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: енергетика та енергоефективність

Дослідження: прикладне

Джерело фінансування: кошти загального фонду державного бюджету

Рівень дослідження: немає аналогів в Україні.

Наявність патенту: немає

Яких додаткових дій потребує подальше дослідження: додаткового фінансування для розробки ескізного проекту енергетичної установки (СЕУ) комбінованого пропульсивного комплексу (КПК) суден.

Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування.

  1. Запропоновано моделі суднової енергетичної установки (СЕУ) комбінованого пропульсивного комплексу (КПК) суден, які можливо використати для визначення технічних та експлуатаційно-економічних показників у проектах підвищення ефективності функціонування, модернізації та переобладнання суден різних типів. Основна відмінність від відомих полягає у створенні і використанні блоків керування судновим енергетичним обладнанням, які враховують специфіку стабілізації позиції суден подвійного призначення.
  2. Розроблені імітаційні моделі дозволяють, на відміну від існуючих отримувати прогнозні економічні та технічні показники, що характеризують ефективність функціонування СЕУ в DP-режимах за заданий період часу, оцінювати альтернативні варіанти побудови СЕУ КПК суден з різними типами гвинтів, проводити зіставлення технічних характеристик і параметрів, експлуатаційно-економічних показників функціонування суден, врахувати випадкові динамічні збурення, що суттєво впливають на ефективність експлуатації СЕУ.
  3. Розроблене програмне забезпечення відрізняється від відомих рішень використанням запропонованих методів розрахунку та дозволяє на підставі оцінок опору руху визначати досяжну швидкість вільного ходу, завантаженість СЕУ у режимі DP, упор, тягу, момент, витрати пального і потрібну потужність двигунів на різних режимах руху і стабілізації позиції, обчислювати гідродинамічні характеристики гребних гвинтів фіксованого і регульованого кроку, гвинтів у насадках, аналізувати рішення багатогвинтовими варіантами КПК і виконувати проектувальні розрахунки характеристик СЕУ для обраних КПК, визначати тип КПК, який забезпечує найкращі інтегровані техніко- експлуатаційні і економічні показники при роботі суден в заданих умовах.

Детальніше…