Установка для вимірювання екосистемних потоків СО2

Призначення. Визначення балансу карбону в наземних і водних екосистемах. Оцінка та порівняння рівня емісії СО2 вдень і вночі на різних ділянках екосистеми.

Технічні характеристики. Діапазон вимірювань вбудованих в установку газоаналізаторів — 0—2000 ppm. Камера газообміну з оргскла, має форму куба з ребром 0,5 м, може розміщуватися на землі або на плаваючій платформі (у разі вимірювання потоків СО2 у водних екосистемах). 

Галузь застосування. Екологія. Охорона довкілля. 

Переваги. Легкість і портативність, можливість реєстрації прямого і відбитого від ґрунту світла, висока точність вимірів (1 ppm). Задовольняє сучасним вимогам і може слугувати для вирішення практичних екологічних завдань у поєднанні з даними геомоніторингу території України. Технологічні можливості апаратного комплексу можуть бути розширені шляхом підключення відповідних модулів.

Опис. Установка дає змогу вимірювати: дихання екосистеми (ER, Reco); чистий екосистемний обмін карбону (NEE) — різницю між валовою продуктивністю екосистеми (GEP) і диханням екосистеми (Reco); GEP — кількість СО2 , яка засвоюється рослинами у процесі фотосинтезу, а також сумарне дихання ґрунтових організмів (Rsoil).

Детальніше…