Категорія: технології та розробки

Продукти тонкого органічного синтезу на основі каталітичних перетворень гліцерину та його похідних

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально- економічного, суспільно-політичного, людського…

Дослідження взаємодії у системах типу Германій – сульфід (фторид) металу II групи – оксид Бору

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: 0119U002036 Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: нові речовини і матеріали. Дослідження: фундаментальне. Джерело фінансування:…

Циклофани, що містять фрагменти флуоренонів, зв’язаних жорсткими бічними стінками

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: 0120U100122 Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем…

Синтез і комплексоутворення з катіонами лужних металів біс(бензокраун-етерів) з фрагментами глікольурила

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: 0119U002035 Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем…

Розробка оптичного сенсору інфразвуку

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: 0119U002029. Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем…

Новий концепт сонячної енергетики – фотохімічне перетворення CO2

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: 0119U002029. Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем…

Сенсори нового покоління на нанонитках

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: 0119U002029 Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем…

Дослідження інтерфейсних і приповерхневих процесів у гетерогенних наноструктурах на базі напівпровідникових оксидів, халькогенідів та кремнію

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: 0118U000200 Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем…

Топологічні властивості та динамічні характеристики структурованих світлових полів

Реєстраційний номер НДДКР в УкрнІНТЕІ: 0118U000198 Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем…

Розробка програмних засобів для підвищення якості функціонування систем динамічного позиціонування морських суден

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: 0119U100948. Якому    пріоритетному    напряму   науки    і    техніки    відповідає:    Інформаційні   та комунікаційні технології. Дослідження: Прикладне. Джерело…