Категорія: технології та розробки

Підземна розробка родовищ газових гідратів і гідратоутворень

Призначення: Розробка дасть можливість з більшою енергоефективністю видобувати, зберігати і транспортувати природний газ та використовувати метан дегазаційних свердловин вугільних шахт….

Автоматизована система управління комплексом водовідливу

Призначення: Розроблена технологія призначена для скорочення споживання електроенергії при роботі насосних агрегатів системи водовідливу. Галузь: Розробка може бути впроваджена на…

Пристрій для вимірювання геометричних параметрів і параметрів руху об’єктів

Призначення: Розроблений пристрій забезпечує розв’язання задачі контролю за дотриманням технологічних умов виготовлення промислових виробів і підвищення їх якості на основі…

Трикоординатний п’єзоелектричний гравіметр авіаційної системи

Призначення: Для гравіметричних вимірювань на рухомій основі, зокрема у геології, геодезії, геології інерціальних системах навігації. Галузь: Розробка може бути впроваджена…

Спосіб визначення глибини різання, що забезпечує динамічну стійкість обробки кінцевими фрезами

Призначення: Розробка стосується вимірювальної техніки і може бути використана для визначення глибини різання, що забезпечує динамічну стійкість обробки просторово-складних поверхонь…

Динатрієва сіль 2-сукцинатної кислоти з антиоксидантною та нейропротекторною активністю

Призначення: Розробка може бути використана після доклінічних випробувань у медичній практиці як препарат для лікування інсультів. Галузь: Медицина. Переваги: Біологічна…

Прилад для відстеження динаміки функціонального стану спортсмена

Призначення: Прилад призначений для відстеження підготовленості спортсмена до процесу тренування та відновлення. Дає тренеру можливість отримати на основі оцінки варіації…

Електронний прилад для визначення індексу руф’є школярів

Призначення: Прилад призначений для напівавтоматичного розрахунку індексу Руф’є на підставі трьох вимірів частоти серцевих скорочень (ЧСС), які проводяться за певним…

Протезний пристрій для виконання професійних методик масажу інвалідів

Призначення: Розробка призначена для проведення працетерапії у рамках діяльності з фізичної реабілітації з одночасною соціально-професійною перепідготовкою інвалідів – навчанням сучасним…

Сполуки нового покоління, що проявляють протигрипозну активність

Призначення: Розроблені сполуки є перспективними для створення ефективних протигрипозних препаратів із мінімальною побічною дією. Галузь: Фармакологія, медицина. Переваги: Порівняно з…