ХВИЛЕВОДНЕВІ-ЩІЛИННІ АНТЕНИ

ПРИЗНАЧЕННЯ: Застосовуються в радіолокаторах наземного і повітряного базування. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Тип променя, що випромінюється: олівцевий (аксіально симетричний) веєроподібний, спеціальна форма …

РАДІОЛОКАЦІЙНА СТАНЦІЯ ОХОРОНИ ПЕРИМЕТРА РЛС-Х1-М «ОКО»

ПРИЗНАЧЕННЯ: Виявлення (мало) рухомих наземних об’єктів на фоні місцевості, малорозмірних літальних апаратів у приземному просторі. Визначення координат цілей (азимуту та …

РЕФЛЕКТОРНІ ТА ІНШІ ТИПИ АНТЕН

ПРИЗНАЧЕННЯ: Застосовуються у метеорологічних радіолокаторах тощо. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Розроблено антени для частот від 1 до 100 ГГЦ. Розроблено і виготовлено …

МОДЕЛЬНІ ВИПРОБУВАННЯ РЕАКТИВНИХ ГІДРОМАШИН НА ЕНЕРГОКАВІТАЦІЙНИХ СТЕНДАХ

ПРИЗНАЧЕННЯ: Призначені для: проведення комплексних експериментальних досліджень при створенні високоефективних проточних частин гідромашин; виконання науково-дослідних робіт з вивчення робочого процесу …

ЕЛЕКТРОЛІЗЕР ВИСОКОГО ТИСКУ

ПРИЗНАЧЕННЯ: Для отримання чистого водню та кисню за допомогою електролітичного розкладання води. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Споживання електроенергії на отримання 1 м3 …

ПІДВИЩЕННЯ ДЕБІТУ МАЛОДЕБІТНИХ СВЕРДЛОВИН

ПРИЗНАЧЕННЯ: Інтенсифікація видобутку вуглеводнів із проблемних нафтових, газових і газоконденсатних свердловин, в яких унаслідок забруднення кольматантами привибійної зони пласта зменшився …

УСТАНОВКА ДЛЯ УТИЛІЗАЦІЇ ПОЛІАРОМАТИЧНИХ ВУГЛЕВОДНІВ

ПРИЗНАЧЕННЯ: Установка дає змогу утилізувати широкий спектр органічних відходів, у т.ч. ПАВ, які характеризуються підвищеною канцерогенністю, з подальшим отриманням енергоносіїв. …

ЕНЕРГО- ТА РЕСУРСООЩАДНА ТЕХНОЛОГІЯ ВИСОКОРЕСУРСНОЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ КЕРАМІКИ

ПРИЗНАЧЕННЯ: Розробка спрямована на створення енергоощадної технології функціональної кераміки для футеровки резервуарів, виготовлення керамічних насадок для заповнення тепломасообмінних колон і …

РАДІАЦІЙНОСТІЙКІ ЦЕМЕНТИ І БЕТОНИ ДЛЯ ЗАХИСНИХ СПОРУД У ЯДЕРНІЙ ЕНЕРГЕТИЦІ

ПРИЗНАЧЕННЯ: Розроблені радіаційностійкі в’яжучі матеріали можуть застосовуватися для спорудження біологічного захисту від дії жорстких випромінювань при експлуатації об’єктів ядерної енергетики. …