Категорія: технології та розробки

Розробка нових комбінованих композитних пористих матеріалів з об’ємнозмінними теплофізичними властивостями військово-цивільного застосування

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: 0119U100422 Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: інформаційні та комунікаційні технології. Дослідження: прикладне. Джерело…

Розробка інформаційно-комунікаційних технологій підтримки прийняття стратегічних рішень військово-цивільного призначення в умовах багатокритеріальності та невизначеності

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: 0117U007144 Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: інформаційні та комунікаційні технології. Дослідження: прикладне. Джерело…

Метод оперативної оцінки опору втомі відновлених суднових гребних валів

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: 0419U005553 (ОКД) Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих…

Розвиток чисельно-аналітичного методу граничних елементів до моделювання та розрахунку стрижневих, пластинчатих і оболонкових конструкцій

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: не зареєстровано Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих…

Розвиток та застосування нових методів обчислювальної математики, математичної фізики в задачах теоретичної квантової оптики, атомної, молекулярної спектроскопії

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: ДР№ 0116U002097 Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих…

Способи виміру напруженості поля для оцінки безпеки при швидкому завантаженні нафтопродукту в замкнену ємність

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності…

Українські гемостатики: з лабораторії на передову

Кровоспинні засоби критично необхідні у зоні бойових дій. У перші хвилини після поранення цей засіб допоможе зупинити кровотечу і дочекатися…

Структурний синтез електромагнітних систем однофазних трансформаторів і реакторів

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: енергетика та енергоефективність. Дослідження: прикладне. Перспектива подальшого виконання у 2021 – 2022 роках:…

Розробка інноваційної енергоефективної технології кондиціювання повітря автономних теплоелектростанцій

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: Енергетика та енергоефективність Дослідження: грант державного фонду фундаментальних досліджень Перспектива подальшого виконання у…

Розробка енерго-ефективних систем утилізації скидної теплоти когенераційних модулів підприємств

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: Енергетика та енергоефективність Дослідження: грант державного фонду фундаментальних досліджень Перспектива подальшого виконання: завершене;…