Категорія: технології та розробки

Застосування люмінесцентного методу для дослідження взаємодії протеїнів з деякими лікарськими препаратами

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: 0119U002038 Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: науки про життя, нові технології профілактики та…

Розробка золь-гель методів синтезу та дослідження люмінесцентних властивостей гібридних матеріалів на основі змішаних неорганічних матриць та комплексів лантанідів з хелатуючими лігандами

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: 0119U002037 Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: нові речовини і матеріали. Дослідження: фундаментальне Джерело…

Дослідження поверхневих центрів іонів Cr3+ в нанорозмірному оксиді алюмінію методами люмінесцентної спектроскопії

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: 0117U004136 Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем…

Прогнозування транспортних властивостей (коефіцієнтів в’язкості та теплопровідності) органічних сполук та їх сумішей в газовій фазі на основі QSPR аналізу

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: енергетика та енергоефективність. Дослідження: прикладне. Перспектива подальшого виконання: буде завершене Рівень дослідження: немає…

Розробка методів синтезу 6-гідрокси- і-6- ацилокси-3-карбоксихромонів, що містять в ароматичному циклі фрагменти ароматичних кислот із замісниками різної електронної природи

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: нові речовини і матеріали. Дослідження: фундаментальне Перспектива подальшого виконання у 2021 – 2022…

Прогнозування, молекулярний дизайн й спрямований синтез нових координаційних сполук металів ii та iii груп періодичної системи із заданими оптичними властивостями

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально- економічного, суспільно-політичного, людського…

Модифіковані кислотами та 3d металами бентоніти і клиноптилоліти з родовищ України як каталізатори перетворень гліцерину та його похідних

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально- економічного, суспільно-політичного, людського…

Продукти тонкого органічного синтезу на основі каталітичних перетворень гліцерину та його похідних

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально- економічного, суспільно-політичного, людського…

Дослідження взаємодії у системах типу Германій – сульфід (фторид) металу II групи – оксид Бору

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: 0119U002036 Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: нові речовини і матеріали. Дослідження: фундаментальне. Джерело фінансування:…

Циклофани, що містять фрагменти флуоренонів, зв’язаних жорсткими бічними стінками

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: 0120U100122 Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем…