Категорія: технології та розробки

Сенсори нового покоління на нанонитках

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: 0119U002029 Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем…

Дослідження інтерфейсних і приповерхневих процесів у гетерогенних наноструктурах на базі напівпровідникових оксидів, халькогенідів та кремнію

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: 0118U000200 Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем…

Топологічні властивості та динамічні характеристики структурованих світлових полів

Реєстраційний номер НДДКР в УкрнІНТЕІ: 0118U000198 Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем…

Розробка програмних засобів для підвищення якості функціонування систем динамічного позиціонування морських суден

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: 0119U100948. Якому    пріоритетному    напряму   науки    і    техніки    відповідає:    Інформаційні   та комунікаційні технології. Дослідження: Прикладне. Джерело…

Розробка нових комбінованих композитних пористих матеріалів з об’ємнозмінними теплофізичними властивостями військово-цивільного застосування

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: 0119U100422 Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: інформаційні та комунікаційні технології. Дослідження: прикладне. Джерело…

Розробка інформаційно-комунікаційних технологій підтримки прийняття стратегічних рішень військово-цивільного призначення в умовах багатокритеріальності та невизначеності

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: 0117U007144 Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: інформаційні та комунікаційні технології. Дослідження: прикладне. Джерело…

Технології та обладнання для отримання виробів складної форми з урахуванням процесів деформації середовища та зворотнього зв’язку у виробничих системах

Реєстраційний номер НДДКР в УкрНТЕІ: Немає Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: нові речовини і матеріали Дослідження: прикладне Джерело…

Метод оперативної оцінки опору втомі відновлених суднових гребних валів

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: 0419U005553 (ОКД) Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих…

Розвиток чисельно-аналітичного методу граничних елементів до моделювання та розрахунку стрижневих, пластинчатих і оболонкових конструкцій

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: не зареєстровано Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих…

Розвиток та застосування нових методів обчислювальної математики, математичної фізики в задачах теоретичної квантової оптики, атомної, молекулярної спектроскопії

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: ДР№ 0116U002097 Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих…