Позначка: біотехнології

Біотехнологія створення полімерного ензимвмісного матеріалу протеолітичної дії

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: 0119U002039 Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем…

Експериментальне вивчення формування обростання на морському смітті мікроводоростями

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: раціональне природокористування. Дослідження: цільове фундаментальне. Перспектива подальшого виконання: буде продовжено як цільове фундаментальне….

Впровадження інноваційних заходів з управління водними біоресурсами придунайських озер, адаптованих до змін клімату

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: раціональне природокористування Дослідження: прикладне. Перспектива подальшого виконання: завершене. Рівень дослідження: немає аналогів в…

Біотехнологія створення полімерного ензимвмісного матеріалу протеолітичної дії

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: технології створення молекулярно-діагностичних систем та терапевтичних засобів, ферментних та бактеріальних препаратів. Дослідження: цільове…

Розробка ефективних біокаталізаторів: вільної та іммобілізованої тирозинази Agaricusbisporus для скринінгу нових інгібіторів і біосинтезу L-3,4-дигідроксифенілаланіну

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу…

Вітчизняний мобільний роботизований біомеханічний апарат-трансформер «ЕКЗОСКЕЛЕТОН» (ЕКС)

Область дослідження – біоінженерія. Призначення – для ручного підняття та переміщення вантажів (наприклад, хірургами, санітарами військово-польової медицини та ін.); для…

Функціональне харчування як превентивний захист порушення функцій мозку

Область дослідження – біотехнології. Призначення – для обґрунтування молекулярно-біохімічних основ нейродегенеративних процесів за умов розвитку стрес-індукованної кардіопатії; пошук кардіо- та…

Біотехнологія зберігання пастоподібної форми комплексного інсекто-акарицидного мікробного препарату Бактофунгін-LS

Область дослідження – біотехнології. Призначення – для вивчення процесу розробки біотехнології зберігання пастоподібної форми комплексного інсекто-акарицидного біопрепарату Бактофунгін-LS та дослідження…

ПРИСТРІЙ ДЛЯ ТЕСТУВАННЯ РЕСПІРАТОРНО-ОЛЬФАКТОРНИХ ПОРУШЕНЬ

Призначення: Проведення об’єктивного ольфактометричного дослідження на доказовому рівні. Діагностування порушення респіраторної функції. Контроль ефективності ринохірургічних втручань. Контроль інтенсивності реабілітації після…