СИСТЕМИ ВІРТУАЛЬНОЇ ТА ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

ПРИЗНАЧЕННЯ: Для підготовки курсантів військових навчальних закладів. ОПИС: Створено 3D-модель інтер’єру БТР, куди за допомогою окулярів віртуальної реальності, що надає …

СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ОБ’ЄКТІВ В УМОВАХ ДИНАМІЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ

ПРИЗНАЧЕННЯ: Розроблено програмне забезпечення для оцінювання та прогнозування структурної стійкості об’єкта в умовах динамічних навантажень та під впливом зміни технічного …

РОЗВІДУВАЛЬНА ПРИЙМАЛЬНА СИСТЕМА

ПРИЗНАЧЕННЯ: Система призначена для пошуку та встановлення параметрів джерел випромінювання. ОПИС: Основними завданнями проекту є розроблення програмного забезпечення для спостереження …

ПОБУДОВА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ ПЕРЕДБАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ЛИХ

ПРИЗНАЧЕННЯ: Для своєчасного виявлення причин, моделювання, дослідження і пом’якшення наслідків соціальних лих, викликаних різними факторами, зокрема катастрофами та тероризмом. ОПИС: …

СИСТЕМИ ВІРТУАЛЬНОЇ ТА ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

ПРИЗНАЧЕННЯ: Для підготовки курсантів військових навчальних закладів. ОПИС: Створено 3D-модель інтер’єру БТР, куди за допомогою окулярів віртуальної реальності, що надає …