Розробка нових комбінованих композитних пористих матеріалів з об’ємнозмінними теплофізичними властивостями військово-цивільного застосування

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: 0119U100422

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: інформаційні та комунікаційні технології.

Дослідження: прикладне.

Джерело фінансування: кошти державного бюджету.

Перспектива подальшого виконання у 2021 – 2022 роках: завершене.

Рівень дослідження: немає аналогів в Україні.

Наявність патенту: 4 патенти України.

Яких додаткових дій потребує подальше дослідження у 2021 році: не потребує.

Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування.

Сформовано структуру малогабаритного мобільного приладу ранньої діагностики за оцінками за декількома еталонами, що дозволяє уточнювати діагностичні приписи. Впроваджено метод кількісного визначення та дози, інтенсивності, швидкості переміщення смуг опромінення та перебіг опромінення. Запропоновано метод автокалібрування і корегування значень вектору магнітної індукції для застосування в умовах обмежених обчислювальних ресурсів автоматизованих систем профілактики та лікування і відновлення.

Експериментально визначено переваги застосування LoRaWAN у порівнянні з SigFox та ZigBee. Оцінено залежність похибки вимірювання від властивостей датчика та апаратних особливостей профілактично-лікувального комплексу. Розроблено метод шифрування для забезпечення якості зв’язку через радіоканали з сервером, лікарем та хмарними сервісами для віддалених приладів. Застосовано широкосмугові камери, які при триознаковій діагностиці давали однаковий результат. Розроблено та виготовлено макети двох приладів діагностування та профілактики і лікування хвороб хребта та посттравматичних відновлень, які відрізняються тим, що параметри фізіотерапії у них формуються за параметрами діагностичного висновку і враховують характер та поширення зони запалення. Оформлено їх паспорти та технічну документацію, необхідні для маркетингових досліджень та впровадження. Перспективою подальшого застосування є дві галузі: перша – застосування для відновлення крово- та лімфотоку (ця галузь не потребує сертифікації, а потребує проведення разом з фірмами ТОВ «Рівер Солар» та ТОВ «Іннова Центр» додаткових маркетингових досліджень); друга – проведення лабораторних випробувань та сертифікація продукції. Цю роботу планується проводити шляхом розвитку стартапу, у ході якого і буде проведена сертифікація.

Детальніше…