Розробка програмних засобів для підвищення якості функціонування систем динамічного позиціонування морських суден

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: 0119U100948.

Якому    пріоритетному    напряму   науки    і    техніки    відповідає:    Інформаційні   та комунікаційні технології.

Дослідження: Прикладне.

Джерело фінансування: кошти загального фонду державного бюджету.

Перспектива подальшого виконання у 2021-2022 роках: завершене.

Рівень дослідження: Немає аналогів в Україні.

Наявність  патенту: 7 патентів України.

Коротка характеристика, позитивні якості і подальша перспектива застосування.

Проект було спрямовано на вирішення завдань підвищення безпеки сучасного судноплавства, визначених Міжнародними конвенціями та правилами – Міжнародною конвенцією про підготовку і дипломування моряків та несення вахти (ПДМНВ-78/95/2010), Міжнародними Правилами попередження зіткнень суден в морі (МППЗС-72), Міжнародною конвенцією з охорони людського життя на морі (СОЛАС-74), Міжнародною конвенцією по запобіганню забруднення з суден (МАРПОЛ).

В проекті вирішено наукову проблему поліпшення якості функціонування систем динамічного позиціонування морських суден шляхом впровадження нових методів та програмних засобів з керування процесами динамічного позиціонування, дослідження теоретичних та методологічних засад їх роботи, вивченні особливостей процесів формування і прийняття рішень судноводієм та встановленні науково-обґрунтованих підходів до практичного застосування таких систем, що дозволило підвищити безпеку судноплавства.

У ході виконання проекту розроблено технологію створення сучасних програмних засобів для підвищення якості функціонування СДП морських суден, та:

  1. Модель контролю за рухом судна, що враховує його маневрові характеристики, особливості району плавання та поточної навігаційної ситуації.
  2. Методологію оцінювання рівня небезпеки навігаційної ситуації, що склалася.
  3. Методику визначення множини припустимих рішень з управління рухом суден в місці динамічного позиціонування.
  4. Модель процесу взаємодії оператора з технічними засобами управління судном.
  5. Методологію інтеграції розроблених методів і алгоритмів в єдину інтелектуальну систему управління динамічним позиціонуванням судна.
  6. Критерії оцінювання ефективності функціонування розробленої системи.

На основі проведених досліджень запропоновано нові методи створення програмних засобів для СДП морських суден, адаптованих до вимог електронної навігації (E-navigation) та чинного законодавства в галузі судноплавства.

Детальніше…