Топологічні властивості та динамічні характеристики структурованих світлових полів

Реєстраційний номер НДДКР в УкрнІНТЕІ: 0118U000198

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально- економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави.

Дослідження: суто фундаментальне.

Джерело фінансування: кошти загального фонду державного бюджету.

Перспектива подальшого виконання у 2021 – 2022 роках: завершене.

Рівень дослідження: немає аналогів в Україні.

Наявність патенту: немає.

Яких додаткових дій потребує подальше дослідження: потребує фінансування для впровадження отриманих результатів.

Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування.

Розроблено уніфіковану і доповнену систему динамічних характеристик (ДХ) монохроматичних векторних світлових полів як засобів характеризації їх структури, морфології та фізичних властивостей.

Створено теорію і визначено фізичні механізми спінового та орбітального оптичного ефекту Холла при дифракції структурованих пучків, що базується на врахуванні парціальних внесків окремих поляризаційних компонент поля і особливостей дифракції поздовжньої компоненти.

Створено теорію формування та перетворень топологічної структури і ДХ світлового поля в умовах дифракції циркулярних світлових пучків з оптичними вихорами на одновимірно-неоднорідних перешкодах. Розроблено рекомендації з можливого застосування отриманих результатів для діагностики полів т середовищ, генерації полів з заданими властивостями, в задачах наноінженерії, мікроманіпуляції та для кодування, передачі і обробки інформації.

Детальніше…