Позначка: авіація і космос

Блок управління та контролю CMU-25 двигуна AI-25TLT

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: 0120U103969 Запланована галузь застосування та конкретне місце застосування: Авіабудування. ДП «Івченко-Прогрес». Джерело фінансування: власні кошти…

Розробка оптичного сенсору інфразвуку

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: 0119U002029. Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем…

Новий концепт сонячної енергетики – фотохімічне перетворення CO2

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: 0119U002029. Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем…

Дослідження інтерфейсних і приповерхневих процесів у гетерогенних наноструктурах на базі напівпровідникових оксидів, халькогенідів та кремнію

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: 0118U000200 Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем…

Топологічні властивості та динамічні характеристики структурованих світлових полів

Реєстраційний номер НДДКР в УкрнІНТЕІ: 0118U000198 Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем…

NanEOS – електронний ніс нового покоління на наносенсорах

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу…

Розробка оптичного сенсору інфразвуку та його застосування в акустичній розвідувально-сигнальній системі

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу…

Визначення фізичних та кінематичних параметрів космічних об’єктів і систем за допомогою фотометрії

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає:  фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу…

Аеродинамічні системи усунення космічних об’єктів з навколоземних орбіт

Призначення: Відведення відпрацьованих космічних апаратів, великих модульних космічних конструкцій та некооперованих фрагментів космічного сміття. Галузь: Космічна галузь. Будування космічних апаратів….

Система захисту космічного апарата від поздовжніх вібраційних навантажень під час його виведення на робочі орбіти

Призначення: Для зниження рівня поздовжніх вібраційних навантажень на космічний апарат. Галузь: Будування космічних апаратів. Переваги: Запропонована система має малу вагу,…