Позначка: медицина

Спосіб одержання комплексу папаїну з арабіноксиланом

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: 0117U000362 Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем…

Оптимізація жирового харчування у здорових та хворих з ожирінням

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: №ДР 0118U000112 Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: Науки про життя, нові технології профілактики…

Визначити біоризики, що пов’язані з природними осередками туляремії в Україні, на основі молекулярно-епідеміологічного моніторингу та створити національну базу даних генотипів штамів F. tularensis»

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: 0117U001340 Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: науки про життя, нові технології профілактики та…

Стан мікроциркуляторних тканинних та ендокринних факторів в розритку гіпер-гіпопластичних процесів ендометрія і плацентарного комплексу та етіопатогенетичні напрямки їх корекції та терапії

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: 0115U006647 Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: науки про життя, нові технології профілактики та…

Експериментально-клінічний аналіз механізмів в розвитку пароксизмальних станів за умов гіперактивації окремих утворень мозку

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: 0115U006640 Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: науки про життя, нові технології профілактики та…

Застосування люмінесцентного методу для дослідження взаємодії протеїнів з деякими лікарськими препаратами

Реєстраційний номер НДДКР в УкрІНТЕІ: 0119U002038 Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: науки про життя, нові технології профілактики та…

Вивчити дісбіотичні аспекти патогенезу та антидисбіотична профілактика неінфекційних захворювань, включаючи стоматологічні

Дослідження: прикладне. Перспективи подальшого виконання: буде продовжено як прикладне. Рівень дослідження: немає аналогів в Україні. Наявність патенту: 6 патентів України….

Розробити диференційовані підходи щодо реабілітації пацієнтів з різними соматичними захворюваннями, коморбідними з психопатологічними розладами

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: науки про життя,  нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань. Дослідження: прикладне. Перспективи…

Розробити немедикаментозні методи відновлювального лікування хворих на гастроезофагіальну рефлексну хворобу із супутньою патологією органів травлення

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: науки про життя,  нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань. Дослідження: прикладне. Перспективи…

Особливості діагностики, клініки та лікування ретинобластоми високого ступеня ризику інвазії зорового нерву та невусів кон’юнктиви у дитячому віці

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань Дослідження: прикладне. Перспектива…