Позначка: сільське господарство

СОРТИ АЛЬТЕРНАТИВНИХ КУЛЬТУР ЯК ДЖЕРЕЛО БІОЕТАНОЛУ

ПРИЗНАЧЕННЯ: Для виробництва біоетанолу, а також твердого біопалива, добрив та збалансованих кормів (побічна продукція). ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА: однорічні вуглеводовмісні культури (сорго…

ПОРТАТИВНИЙ КОМП’ЮТЕРНИЙ ПРИЛАД СІМЕЙСТВА «ФЛОРАТЕСТ»

ПРИЗНАЧЕННЯ: Для експрес-діагностики впливу стресових факторів природного і техногенного походження на стан рослин, що дає змогу вжити своєчасні заходи щодо…

БІОНАНОМАТЕРІАЛИ ДЛЯ ЗАХИСТУ РОСЛИН

ПРИЗНАЧЕННЯ: Для забезпечення стійкості рослин на ранніх стадіях їхнього розвитку, регуляції чисельності шкідливих видів фітофагів, підвищення стійкості рослин до абіотичних…

ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ КАВІТАЦІЙНОЇ ОБРОБКИ МОЛОКА

ПРИЗНАЧЕННЯ: Розробка дозволяє підвищити якість та споживчу цінність молока за рахунок ультразвукового кавітаційного безтемпературного знезараження та якісної гомогенізації первинного молока….

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТИХ МІНЕРАЛЬНО-ГУМІНОВИХ ДОБРИВ

ПРИЗНАЧЕННЯ: Розробка дасть змогу одержати азотно-кальцієво-гумінові сірковмісні добрива з вітчизняної сировини та сприятиме збереженню екологічної рівноваги при підвищенні врожайності сільськогосподарських…

АГРОБІОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНА РИСУ НА КРАПЕЛЬНОМУ ЗРОШЕННІ В ПІВДЕННОМУ СТЕПУ УКРАЇНИ

ПРИЗНАЧЕННЯ: Розроблені основні складові агротехнічного комплексу вирощування зерна рису на краплинному зрошенні, що дозволяє широко впровадити цю культуру в польових…

РЕГУЛЯТОР РОСТУ

ПРИЗНАЧЕННЯ: Для передпосівної обробки насіння та для обприскування пшениці у фазі кущення. ОПИС: Регулятор росту рослин, фунгіцид на основі витяжки…

БАРВНИК ДЛЯ ФАРБУВАННЯ І МАРКУВАННЯ ПОСІВНОГО МАТЕРІАЛУ

ПРИЗНАЧЕННЯ: Для фарбування і маркування посівного матеріалу. ОПИС: Оригінальність ідеї фарбування насіння складається в отриманні високого ступеня забарвлення при мінімальній…

ІНКУБАТОР ДЛЯ МАЛИХ І СЕРЕДНІХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

ПРИЗНАЧЕННЯ: Для застосування новітніх технологій в технологічному процесі інкубації яєць. Використання цифрової системи керування в комплексі із системою контролю та…

ВІТАМІННО-МІНЕРАЛЬНО-СОРБЦІЙНИЙ БРИКЕТ-ЛИЗУНЕЦЬ ДЛЯ ЛАКТУЮЧИХ КОРІВ

ПРИЗНАЧЕННЯ: Для забезпечення тварин вітамінами, макро- і мікроелементами. ОПИС: Застосування вітамінно-мінерально-сорбційного брикету-лизунця дійним коровам забезпечує тварин вітамінами, макро- і мікроелементами,…