ЗАХИСТ ПОВЕРХНЕВИХ ВОДОЙМ ВІД ЗАБРУДНЕННЯ БІОГЕННИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ ТА ІОНАМИ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ

ПРИЗНАЧЕННЯ:

Для очищення природних та стічних вод різного походження від забруднення біогенними елементами та іонами важких металів.

ОПИС:

Розроблено методики визначення слідових концентрацій іонів важких металів у воді. Досліджено та розроблено нові процеси розділення та вилучення іонів важких металів, хроматів та інших аніонів із кислих та лужних розчинів з отриманням металів та хімічних реагентів, придатних для повторного використання. Створено безвідходні процеси вилучення біогенних елементів із природних та стічних вод при застосуванні іонного обміну, сорбції та біосорбції. Розроблено нові високоефективні процеси вилучення із водних середовищ сполук азоту, які дозволяють проводити підготовку питної води із природних джерел, забруднених амонієм або нітратами. Створено перспективні та ефективні технології очищення вод різного походження від сполук амонію, нітратів, фосфатів та іонів важких металів, котрі відрізняються повною утилізацією відходів, що утворюються в технологічних процесах. Розроблено конструкції електролізерів (дво- та трикамерних), які дозволяють переробляти елюати, що містять хлориди натрію, кальцію чи магнію з отриманням лугу і розчинів гіпохлориту та хлориту натрію, придатних для знезараження води та дезінфекції. Розроблено технологічні процеси переробки регенераційних розчинів в азотні та фосфорні добрива. Запропоновано принципові схеми підготовки та очищення води в ресурсозберігаючих технологіях. Всі технології адаптовано до очищення природних та стічних вод різного походження.

ПЕРЕВАГИ:

Створено нові методи пробопідготовки та аналізу іонів важких металів у воді на основі полярографії, які забезпечують точність на 2-6 порядків вищу від відомих сьогодні методів.

РЕКОМЕНДОВАНА ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ:

Підприємства, які займаються процесами підготовки високоякісної питної води та очищення стічних вод. Станції водопідготовки та станції очищення шахтних та стічних вод.

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ:

Застосування розроблених технологій та обладнання дозволяє значно знизити собівартість та підвищити якість очищення стічних вод та водопідготовки:

  • на 70-90 % знижуються затрати на проведення аналізу природних вод на вміст важких металів;
  • на 80-95 % знижуються обсяги скиду шкідливих речовин в довкілля;
  • на 60-80 % знижуються загальні затрати на очищення стічних вод та водопідготовку при запровадженні розроблених процесів утилізації відходів;
  • на потужних станціях водопідготовки при впровадженні процесів утилізації відходів за рахунок реалізації вторинної продукції вони можуть стати самоокупними.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ:

Готово до впровадження.

СТАДІЯ ГОТОВНОСТІ РОЗРОБКИ:

Готово до впровадження.

МОЖЛИВІСТЬ ПЕРЕДАЧІ:

  • Спільне доведення до промислового рівня.
  • Спільне виробництво, продаж, експлуатація.

НОВИЗНА:

8 патентів України.

ЯКЩО ВАС ЗАЦІКАВИЛА ДАНА РОЗРОБКА, БУДЬ-ЛАСКА,

НАПИШІТЬ НАМ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *