Позначка: екологія

Теоретичні засади кліматологічно оптимальної стратегії управління водогосподарсько-меліоративними об’єктами як складними природно-техногенними системами

Область дослідження – екологія. Призначення. Розвиток теоретичних засад, розробка методів розрахунку проблемно орієнтовних моделей реалізації кліматологічно оптимальної стратегії управління водогосподарсько-меліоративними…

Фітоочищення нафтозабруднених ґрунтів

Область дослідження – охорона навколишнього середовища. Призначення – для скорочення термінів відчуження земельних ресурсів. Сфера застосування. Ресурсо-відновлюючі технології. Нафтовидобувні і…

СУЧАСНИЙ СТАН ПІЩАНО-ЛІТОРАЛЬНИХ ЕКОСИСТЕМ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я, ВИЯВЛЕННЯ ЗАГРОЗ І РИЗИКІВ ЇХ ІСНУВАННЯ ТА РОЗРОБКА ЗАХОДІВ З ПОДАЛЬШОГО ЗБЕРЕЖЕННЯ

Перспектива подальшого виконання у 2021 – 2022 роках:  буде завершене як прикладне; Рівень дослідження: немає аналогів в регіоні Наявність патенту:…

КОМПЛЕКС НОВИХ СТОХАСТИЧНО-ГІДРОДИНАМІЧНИХ ТА АТОМНО-ДІАГНОСТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ МОНІТОРИНГУ АНТРОПОГЕННОГО ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРИ ПРОМИСЛОВИХ МІСТ ТА “GREEN CITY” ТЕХНОЛОГІЯ

Перспектива подальшого виконання у 2021 – 2022 роках: завершене. Рівень дослідження:  немає аналогів в Україні. Наявність патенту: немає. Яких додаткових…

ІНДИКАТОРНІ ПОКАЗНИКИ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ НЕГАТИВНИХ ЗМІН В ГІДРОЕКОСИСТЕМАХ АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ

Перспектива подальшого виконання у 2020 – 2021 роках: завершене. Рівень дослідження: немає аналогів в Україні. Наявність патенту: немає. Яких додаткових…

ОЦІНКА БІОЛОГІЧНОЇ ТА БІОТИЧНОЇ СТРУКТУРИ АНТРОПОГЕННО ЗМІНЕНИХ ПРИБЕРЕЖНИХ ЕКОСИСТЕМ НА ПРИКЛАДІ АКВАТОРІЙ МОРСЬКИХ ПОРТІВ

Перспектива подальшого виконання у 2020 – 2021 роках: буде продовжено як фундаментальне. Рівень дослідження: немає аналогів в Україні. Наявність патенту:…

СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО ЕКОЛОГО-СОЦІАЛЬНОГО МОНІТОРИНГУ

ПРИЗНАЧЕННЯ: Для отримання інформації щодо екологічного стану досліджуваних територій; визначення рівнів екологічної та еколого-генетичної небезпеки для людини та біоти; виявлення…

МЕТОДИ ПРИГНІЧЕННЯ ПИЛОУТВОРЕННЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ПОВЕРХНІ ШЛАМОСХОВИЩА ЧЕРВОНИХ ШЛАМІВ

ПРИЗНАЧЕННЯ: Український університет розробив спосіб пригнічення пилоутворення і закріплення поверхні шламосховища червоних шламів, який призначений для закріплення укосів і пляжів…

РАДІАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ УТИЛІЗАЦІЇ ТА ПОВТОРНОГО ВИКОРИСТАННЯ ВІДХОДІВ ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ

ПРИЗНАЧЕННЯ: Для утилізації побутових і промислових полімерних відходів (вторинних полімерів) шляхом радіаційної трансформації їх у хімічно активну масу для повторного…

СПОСІБ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОЦІНКИ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ І ЯКОСТІ ВОДИ ВНУТРІШНІХ ВОДОЙМ

ПРИЗНАЧЕННЯ: Комплексна оцінка екологічного стану континентальних водойм використовується з метою довготривалого контролю та прогнозу, шляхом застосування сучасних та ретроспективних матеріалів…