Технологія зміцнення (нанострукторизації) поверхонь деталей машин

ОПИС:

Технологія базується на використанні енергії високошвидкісного тертя. В зоні фрикційного контакту оброблюваної деталі та спеціального зміцнювального інструменту відбувається інтенсивне нагрівання приповерхневих шарів деталі із одночасним пластичним деформуванням і швидким охолодженням. Такі умови дають змогу диспергувати структуру і насичувати приповерхневі шари різними легувальними елементами з технологічних середовищ, які подають у зону обробки. Глибину та мікротвердість зміцненого приповерхневого шару, а також шорсткість поверхні можна змінювати режимами обробки. Отримані поверхневі нанокристалічні структури мають знижений коефіцієнт тертя ковзання порівняно з гартованими сталями.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

  • нагрівання приповерхневих шарів деталі зі швидкістю 100000 -1000000 К/с;
  • товщина зміцненого шару на сталях сягає 100-800 мкм;
  • мікротвердість 6-12 ГПа;
  • шорсткість зміцненої поверхні Ra = 0,4-3,0 мкм;
  • коефіцієнт тертя ковзання 0,02-0,04.

ПЕРЕВАГИ ПЕРЕД АНАЛОГАМИ:

Технологію просто реалізувати на токарних, кругло- і плоскошліфувальних верстатах, незначно їх модернізувавши без великих капітальних вкладень. Технологія дає змогу формувати специфічні дрібнокристалічні структури на робочих поверхнях деталей машин, не змінюючи структури матричного матеріалу.

ПРИЗНАЧЕННЯ:

Технологія дає змогу формувати специфічні дрібнокристалічні структури на робочих поверхнях деталей машин, не змінюючи структури матричного матеріалу. Використання технології підвищує ресурс роботи деталей машин.

РЕКОМЕНДОВАНА ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ:

Технологія може бути використана на підприємствах харчової, машинобудівної, вугле- і нафтогазовидобувної промисловості для зміцнення втулок і валів помп, штоків гідроциліндрів, пальців конвеєрів і компресорів, торцевих поверхонь шестерень і розвантажувальних кілець гідравлічних помп, робочих поверхонь паперорізальних і деревообробних ножів та інших циліндричних і плоскогранних поверхонь.

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ:

Використання технології підвищує ресурс роботи деталей машин у 2-3 рази при зростанні трудомісткості на 20-30%.

Економічний ефект отримується за рахунок:

  • підвищення ресурсу роботи;
  • зниження матеріальних і енергетичних витрат та ремонтних витрат.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ:

Готово до впровадження.

СТАДІЯ ГОТОВНОСТІ РОЗРОБКИ:

Впроваджено у виробництво.

МОЖЛИВІСТЬ ПЕРЕДАЧІ:

Реалізація готової продукції.

НОВИЗНА:

2 патенти України.

 

Детальніше…