Фітоочищення нафтозабруднених ґрунтів

Область дослідження – охорона навколишнього середовища.

Призначення – для скорочення термінів відчуження земельних ресурсів.

Сфера застосування. Ресурсо-відновлюючі технології. Нафтовидобувні і нафтопереробні компанії.

Опис. З метою рекультивації нафтозабруднених ґрунтів розроблено спосіб їх біотичного очищення із використанням рослин осоки шорстковолосистої (Carex hirta L.). Рослини Carex hirta викопують з комом ґрунту з екологічно чистих територій (засадників), запаковують у розмокаючі пакети, з якими вносять у підготовлений ґрунт. До висадки рослин ґрунт механічно розпушують і поливають. Посадку можна здійснювати протягом календарного року. Існуючі методи очищення ґрунтів вимагають значних матеріально-технічних затрат, є довготривалими у часі та не забезпечують повної ліквідації нафтохімічного забруднення. Запропонований спосіб фітоочищення ґрунту є дешевим, доступним, екологічно безпечним заходом, що значно прискорює процеси відновлення деградованих ґрунтів та природних екотопів для їх можливого повторного використання.

Переваги:

  • рослини осоки шорстковолосистої є толерантними до нафтового забруднення, виживають та захоплюють території за концентрації нафтопродуктів у ґрунті 98 г/кг;
  • запропонований спосіб фітоочищення ґрунту дозволяє відновити фізико-хімічні властивості ґрунту (кислотність, повітряно-водний баланс та ін.) вже протягом року;
  • кореневища осоки шорстковолосистої сприяють відновленню чисельності ґрунтової мікрофлори (сапрофітів, мікроскопічних грибів і дріжджів, пропіоновокислих, целюлозо-руйнуючих бактерій, олігонітрофілів та нітрифікаторів);
  • застосування даного способу дозволяє відновлювати природні екотопи у короткі терміни за мінімальних затрат.

Новизна. 1 патент України.

Стадія готовності. Необхідне доопрацювання.

Пропозиції щодо співробітництва. Спільне проведення до промислового рівня.

Детальніше…