Теоретичні засади кліматологічно оптимальної стратегії управління водогосподарсько-меліоративними об’єктами як складними природно-техногенними системами

Область дослідження – екологія.

Призначення. Розвиток теоретичних засад, розробка методів розрахунку проблемно орієнтовних моделей реалізації кліматологічно оптимальної стратегії управління водогосподарсько-меліоративними об’єктами для підвищення їх загальної екологічної та економічної ефективності на різних рівнях прийняття рішень.

Сфера застосування. Водогосподарсько-меліоративні об’єкти та комплекси, сільське господарство, охорона навколишнього середовища, енергетика.

Опис. В даній роботі в основу вирішення проблеми управління водогосподарсько-меліоративними об’єктами на еколого-економічних засадах з урахуванням погодно-кліматичних умов покладена розробка кліматичних сценаріїв, а в нашому випадку – це розробка типових схем метеорологічних режимів за допомогою відповідних моделей. Отримані результати ґрунтуються на сучасних досягненнях природничих та технічних наук, на засадах широкого застосування високоінформаційних і комп’ютерних технологій з використанням принципів системного аналізу.

Техніко-економічний ефект. Застосування варіантного пророблення та економіко-математичного підходу з урахуванням конкретних природно-агромеліоративних умов функціонування реального водогосподарсько-меліоративного об’єкта дає змогу підвищити обґрунтованість проектних рішень та ефективність капітальних вкладень і поточних меліоративних витрат в середньому в 1,2..2,0 рази.

Новизна. 5 патентів України.

Стадія готовності. Готово до впровадження.

Пропозиція щодо співробітництва. Спільне виробництво, продаж, експлуатація. Створення спільного підприємства.

Детальніше…