Електронний прилад для визначення індексу руф’є школярів

Призначення:

Прилад призначений для напівавтоматичного розрахунку індексу Руф’є на підставі трьох вимірів частоти серцевих скорочень (ЧСС), які проводяться за певним алгоритмом.

Галузь:

Медицина. На практиці цей тест дає можливість визначити, у якій фізкультурній групі повинна і зможе за станом здоров’я займатися дитина.

Переваги:

Найближчих аналогів у сфері фізичної культури і спорту не виявлено. Як правило, вимірювання для підрахунку індексу Руф’є проводиться без застосування спеціалізованого пристрою.

Опис:

Після підключення електродів кардіодатчика до випробовуваного та натискання кнопки «Begin test» на екрані приладу послідовно з’являються команди відповідно до алгоритму проведення тесту, які повинен виконувати випробовуваний (відпочинок, присідання, відпочинок). Темп присідань задається переривчастим звуковим сигналом. Початок та кінець виконання команд або вимірювань також супроводжуються певним звуковим сигналом. При цьому в потрібні моменти часу прилад автоматично вимірює частоту серцевих скорочень. По закінченні тесту прилад обчислює та виводить на екран результат у формі текстової оцінки («високий», «вище середнього», «середній», «нижче середнього», «низький» рівні функціонального резерву серця). Таким чином, прилад формалізує процес отримання індексу Руф’є, що є основною перевагою його використання.

Детальніше…