Інноваційні моделі і механізми управління проектами реконструкції та розвитку муніципальних систем водопостачання

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: Інформаційні та комутаційні технології. Технології та інструментальні засоби електронного урядування. Інформаційно-аналітичні системи, системи підтримки прийняття рішень. Ситуаційні центри

Дослідження: прикладне

Перспектива подальшого виконання: завершене;

Рівень дослідження: немає аналогів в Україні;

Наявність патенту: немає

Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування.

Розроблена концептуальна модель управління проектами реконструкції муніципальних систем водопостачання, яка інтегрує в собі елементи Е-РМ, ВІМ- технологій, D- проектних рішень, Е-проектного менеджменту, Е-екологічного менеджменту та дозволяє ефективно формувати і реалізовувати процеси управління проектами. На теперішній час відсутні вітчизняні та зарубіжні аналоги Е-РМ управління  проектами реконструкції муніципальних систем водопостачання. Вперше розроблена система індикаторів для прийняття рішення про формування проекту реконструкції та розвитку муніципальних СВ. Вдосконалені інформаційна модель управління проектами, модель системи підтримки прийняття рішень щодо формування проектів реконструкції муніципальних систем водопостачання, а також  розроблена інформаційно-аналітична система, які забезпечують підвищення ефективності управління проектами шляхом впровадження Е-РМ.

Результати дослідження стануть науковим підґрунтям для розвитку нового класу моделей управління проектами  розвитку систем водопостачання та водовідведення, що свідчить про їх цінність для світової та вітчизняної науки.

У відповідності з господарчим договором “Енергоаудит об’єктів КП ТВКГ як засіб проектно-вишукувальних робіт (відповідно до Протоколу забезпечення злагоди в місті для посилення безпечної роботи ЮУ АЕС) в м. ЮжноукраїнськМиколаївської області” розроблено методики, рекомендації та інші документи щодо управління проектами реконструкції систем водопостачання та водовідведення.

Детальніше…