PaNS – photonics at nanoscale – нова парадигма для квантових обчислювань

Якому пріоритетному напряму науки і техніки відповідає: Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави.

Дослідження: цільове фундаментальне.

Перспектива подальшого виконання: буде продовжено як прикладне.

Рівень дослідження: немає аналогів у світі.

Наявність патенту:  немає.

Яких додаткових дій потребує подальше дослідження: впровадження потребує фінансування.

Коротка характеристика, позитивні якості, подальша перспектива застосування.

Дослідження присвячено створенню наносистем на основі оптично контрольованих 3-D масивів із гібридизованих квантових точок.

Досліджено квантові точки, що модифікуються фото-чутливими органічними молекулами з використанням методів самоорганізації.

Створюється дизайн типу Lego, де підбираються комбінації молекул та квантових точок із бажаними фотовідповідями, що матиме далекосяжний уплив на розробку нової обчислювальної парадигми, що використовує електронні стани квантового об’єкту для кодування інформації, а електронні взаємодії між ними для обробки інформації.

 

Детальніше…