Флуоресцентне дослідження взаємодії лікарських речовин (тілорон, левана, феназепам, гідазепам, діазепам, пропоксазепам) з сироватковим альбуміном людини по гасінню флуоресценції протеїну

Дослідження: цільове прикладне

Перспектива подальшого застосування: буде продовжено як цільове прикладне. Застосування розроблених методик аналізу можливо в масштабах фармацевтичного підприємства «ІНТЕРХІМ».

Рівеньдослідження: немає аналогів вУкраїні

Яких додаткових дій потребує подальше дослідження: Подальше дослідження потребує додатковогофінансування для придбання сучасного наукового обладнання.

Коротка характеристика, позитивніякості, подальша перспектива.

Мета роботи полягає у встановлені люмінесцентним методом аналізу природи взаємодії деяких лікарських речовин з сироватковим альбуміном людини і визначені параметрів зв’язування, а також у науковому обгрунтованні підходу для визначення параметрів зв’язування САЛ з молекулами ЛР по гасінню їх власної флуоресценції. Проведено спектроскопичне вивчення взаємодії деяких ЛР з сироватковим альбуміном людини. Встановлено константи та число місць зв’язування, середні відстані між донорними і акцепторними молекулами для систем САЛ-ЛР. Показано, що ЛР гасять власну флуоресценцію білка в результаті статичної взаємодії в системі САЛ-ЛР.

Визначено термодинамічні параметри зв’язування деяких ЛР з САЛ і встановлено, що важливу роль в зв’язуванні грають Ван-дер-Ваальсові взаємодії і утворення водневих зв’язків. Таке стандартизоване вивчення взаємодії між САЛ і ЛР є корисним для фармацевтичної промисловості і клінічної медицини.

Проведено вивчення конформаційних змін САЛ, викликаних зв’язуванням з ЛР шляхом вимірювання синхронних спектрів флуоресценції. Показано, що практично для всіх ЛР спостерігаються зміни конформації білка близько залишку триптофану і практична відсутність зміни оточення залишку тирозину. На прикладі комплексної сполуки САЛ-діазепам проведено співставлення результатів флуоресцентного методу аналізу з рентгеноструктурними дослідженнями. Показано, що результати по визначенню середньої відстані між активним центром зв’язування білка та ЛР флуоресцентним методом задовільно узгоджуються з результатами рентгеноструктурного аналізу, що дозволяє запропонувати флуоресцентний метод у якості альтернативи більш дорогому і трудомісткому ренгенівському методу аналізу.

Розроблено та валідовано високочутливу методику люмінесцентного визначення залишкових кількостей пропоксазепаму на поверхнях фармацевтичного обладнання (межа виявлення 0,5 мкг/мл).

Детальніше…